Επαρχία

διοικητική χωρική οντότητα ελληνοκαθολικών, ορθοδόξων και ανατολικών εκκλησιών

Με τη λέξη επαρχία εννοούμε μια γεωγραφική διοικητική διαίρεση ευρύτερης περιοχής.

Στην Ελλάδα, οι νομοί διαιρούνταν σε επαρχίες, οι οποίες διοικούνταν από πρόσωπα που λέγονταν έπαρχοι.

Από το 1887 καταργήθηκαν ως διοικητικές διαιρέσεις, διατήρησαν όμως το όνομά τους σαν περιφέρειες οικονομικής εφορίας, ταμείου, εκπαιδευτικής περιφέρειας και άλλων κρατικών αρχών.

Μετά το «Σχέδιο Καποδίστριας» και τη δημιουργία των νέων δήμων, η σημασία τους περιορίστηκε ακόμη περισσότερο.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία