Επαρχία

διοικητική χωρική οντότητα ελληνοκαθολικών, ορθοδόξων και ανατολικών εκκλησιών

Με τη λέξη επαρχία εννοούμε τη γεωγραφική διοικητική διαίρεση μιας ευρύτερης περιοχής.

Ελλάδα Επεξεργασία

Στην Ελλάδα, οι νομοί διαιρούνταν σε επαρχίες, οι οποίες διοικούνταν από πρόσωπα που λέγονταν έπαρχοι.

Το 1887 καταργήθηκαν ως διοικητικές διαιρέσεις, διατήρησαν όμως το όνομά τους σαν περιφέρειες οικονομικής εφορίας, ταμείου, εκπαιδευτικής περιφέρειας και άλλων κρατικών αρχών για να ξαναδημιουργηθούν τέσσερα χρόνια μετά, το 1891.

Με τη διοικητική διαίρεση του 1997 που καθορίστηκε από το Σχέδιο «Καποδίστριας» καταργήθηκαν οι περισσότερες επαρχίες. Όμως, με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» που εφαρμόστηκε το 2011, πολλές επαρχίες ή τμήματα επαρχιών επανήλθαν ως δήμοι είτε με ίδιες είτε με διαφορετικές ονομασίες.

Δείτε επίσης Επεξεργασία