Ως πετρελαιοφόρο (Π/Φ) πλοίο χαρακτηρίζεται ειδικός τύπος δεξαμενόπλοιου με ιδιαίτερο εξοπλισμό και μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών καυσίμων, και άλλων παραγώγων. Το μέγεθος αυτών των πλοίων είναι πολύ μεγάλο και έχουν μεταφορική ικανότητα έως και 550.000 τόνους. Τα φορτία που μεταφέρονται είναι πολύ επικίνδυνα και τα πλοία είναι εφοδιασμένα με πλήρωση αδρανούς αερίου (Ιnert Gas) στης δεξαμενές τους. Καθόλη δε τη διάρκεια φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης πετρελαιοειδών απαραίτητα πρέπει να φερουν επηρμένο το σήμα Μπράβο (Bravo) που σημαίνει ότι μεταφέρουν ή διενεργούν φόρτωση ή εκφόρτωση ευφλέκτων υλών.

Το αμερικανικό πετρελαιοφόρο Bridgeton.

Στο πολεμικό ναυτικό Επεξεργασία

Τέτοιο τύπο πλοίων διαθέτουν όλες οι ναυτικές δυνάμεις των Χωρών του κόσμου. Στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό υφίστανται πετρελαιοφόρα που υπάγονται απ΄ ευθείας στο Αρχηγείο Στόλου καθώς και μικρότερα (βοηθητικά) που υπάγονται στη Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), που αποτελούν μονάδες των Ναυστάθμων.


Τα πετρελαιοφόρα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού είναι:

Το Πολεμικό Ναυτικό μετέτρεψε τα Πλοία Γενικής Υποστήριξης Προμηθεύς Α-374, Αξιός Α-464 και Αλιάκμων Α-470 σε πετρελαιοφόρα.

Δείτε επίσης Επεξεργασία