Η Πετρογένεση ή Πετρογονία είναι ιδιαίτερος επιστημονικός κλάδος της Πετρολογίας και έχει ως αντικείμενο έρευνας την προέλευση, δομή και εξέλιξη των διαφόρων πετρωμάτων.

Αυτό το αντικείμενο έρευνας ξεκίνησε τον 18ο αιώνα, όταν οι γεωγράφοι της εποχής εκείνης είχαν χωρισθεί σε δύο ομάδες, εκ των οποίων η μία, οι αποκαλούμενοι «Ποσειδώνιοι», υποστήριζε την ποσειδώνεια προέλευση ενώ η άλλη, οι αποκαλούμενοι «Πλουτώνιοι», την πλουτώνια προέλευση. Οι πρώτοι δηλαδή πίστευαν πως όλα τα είδη των πετρωμάτων σχηματίσθηκαν εκ της απόθεσης των υδάτων, λαμβάνοντας έτσι την ονομασία από τον θεό της Ελληνικής Μυθολογίας Ποσειδώνα. Οι δε άλλοι υποστήριζαν ότι τα πετρώματα είχαν πυρογενή προέλευση, λαμβάνοντας έτσι το αντίστοιχο όνομα του θεού επίσης της Ελληνικής Μυθολογίας του Πλούτωνα.

Σοβαρότερες όμως έρευνες άρχισαν κατά τον 19ο αιώνα οι οποίες και οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τελικά τα πετρώματα ανάλογα με τον τρόπο γένεσής τους διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

Τα εκρηξιγενή ή πυριγενή ή μαγματικά πετρώματα, που προέρχονται από στερεοποίηση μαζών που βρίσκονται σε κατάσταση τήξης (μάγμα ή λάβα)
Τα ιζηματογενή πετρώματα, που προέρχονται, ως χημικά ιζήματα (π.χ. ασβεστόλιθοι) ή μηχανικά ιζήματα από τις άλλες δύο κατηγορίες πετρωμάτων και
Τα μεταμορφωσιγενή πετρώματα ή κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα, που προέρχονται από παλαιότερα πετρώματα που αλλοιώθηκαν υπό την επίδραση διαφόρων παραγόντων (Θερμότητα, πίεση, κ.λπ.).

Τα ορυκτά που συμμετέχουν στο σχηματισμό της μεγαλύτερης μάζας των πετρωμάτων χαρακτηρίζονται ως πετρογενετικά ορυκτά.