Ο πλατύς ραχιαίος είναι ένας μεγάλος μυς της πλάτης. Αρχικά ο μυς είναι πλατύς, αλλά στενεύει όσο προχωρά προς τα πάνω και καταλήγει σε ένα στενό τένοντα που προσφύεται στο βραχιόνιο οστό. Λόγω της θέσης του ο πλατύς ραχιαίος είναι υπεύθυνος για την έκταση, προσαγωγή και έσω στροφή του άνω άκρου. Επίσης, μπορεί να εμποδίσει την ανύψωση του ώμου. Ο μυς νευρώνεται από το θωρακορραχιαίο νεύρο που προέρχεται από το βραχιόνιο πλέγμα. Μαζί με το νεύρο κατέρχεται και η θωρακορραχαία αρτηρία που αιματώνει το μυ σε συνδυασμό με κάποιες μικρές οπίσθιες μεσοθωρακικές και οσφυϊκές αρτηρίες. Λόγω της θέσης του χρησιμοποιείται για την ανάπλαση ενός μαστού ο οποίος αφαιρέθηκε με μαστεκτομή.

Απεικόνιση πλατύ ραχιαίο από το Gray.

Πηγή Επεξεργασία

  • R.L. Drake, W. Vogl, A.W.M. Mitchell (2007). Ανατομία Gray’s. Εκδόσεις Πασχαλίδης. σελ. 51. ISBN 960-399-473-1. `