Πλουτώνιο-242

ισότοπο του πλουτωνίου

Το πλουτώνιο-242 είναι ένα από τα ισότοπα του πλουτωνίου, το δεύτερο μακροβιότερο, με διάρκεια ημιζωής 373.300 χρόνια. Η ημιζωή του 242Pu είναι περίπου 15 φορές μεγαλύτερη από αυτήν του 239· ως εκ τούτου, είναι κατά 15 φορές λιγότερο ραδιενεργό και όχι ένα από τους μεγαλύτερους συνεισφέροντες στην ραδιενέργεια των πυρηνικών αποβλήτων. Οι εκπομπές ακτινών γ από το πλουτώνιο-242 είναι επίσης ασθενέστερες από αυτές των άλλων ισοτόπων [1].

Δεν είναι σχάσιμο (παρόλο που μπορεί να υποστεί σχάση από ταχέα νετρόνια) και η διατομή σύλληψης νετρονίων του είναι επίσης χαμηλή.

Στον κύκλο του πυρηνικού καυσίμου Επεξεργασία

Το πλουτώνιο-242 παράγεται με διαδοχικές συλλήψεις νετρονίων από το Pu-239, το Pu-240 και το Pu-241. Οι περιττοί μαζικοί αριθμοί των 239Pu και 241Pu έχουν περίπου 3/4 πιθανότητα να υποστούν σχάση με σύλληψη ενός θερμικού νετρονίου και περίπου 1/4 πιθανότητα να απορροφήσουν το νετρόνιο και να γίνουν το επόμενο ισότοπο. Το ποσοστό του 242Pu είναι χαμηλό σε χαμηλή καύση αλλά αυξάνει γραμμικά.

Παραπομπές Επεξεργασία