Ως πλωτά ναυπηγήματα ή πλωτά κατασκευάσματα (floating costructions) ή βοηθητικά ναυπηγήματα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με την ελληνική ναυτική νομοθεσία (άρθρο 4 παραγρ. 1 του Κ.Δ.Ν.Δ.) κάθε πλωτή κατασκευή, ανεξαρτήτου χωρητικότητας ή επάνδρωσης, που προορίζεται όμως να χρησιμοποιηθεί περισσότερο σε σταθερή παραμονή, κυρίως εντός λιμένων, όρμων, πλησίον παράλιων εγκαταστάσεων προς παροχή γενικά βοηθητικών υπηρεσιών στη Ναυτιλία. Ως παράδειγμα τέτοιων κατασκευών είναι οι Πλωτές Δεξαμενές, οι Πλωτοί γερανοί, οι Βυθοκόροι, οι Φορτηγίδες, οι πλωτές αποβάθρες, οι πλωτοί φάροι, κ.ά.

Σημειώνεται επίσης ότι και οι κατά τον Κ.Ι.Ν.Δ. σχετικές διατάξεις του 3ου τίτλου "Περί Πλοιάρχου", του 4ου "Περί πληρώματος", του 7ου "Περί μεταβίβασης, κυριότητας και εξασφάλισης απαίτησης", του 12ου "Περί σύγκρουσης πλοίων", του 13ου "Περί εξ επιθαλάσσιας αρωγής απαιτήσεων" και του 14ου "Περί θαλάσσιας ασφάλισης" εφαρμόζονται αντίστοιχα και σε κάθε πλωτό ναυπήγημα.