Στη Βιολογία με τον όρο ποικιλόθερμο, ή εξώθερμο ή ετερόθερμo (poikilotherm, ectotherm, heterotherm) χαρακτηρίζεται κάθε ζώο του οποίου η θερμοκρασία του σώματός του ακολουθεί εκείνη του περιβάλλοντος που βρίσκεται. Γενικά τα ποικιλόθερμα περιγράφονται και ως ψυχρόαιμα. Ειδικότερα τα υδρόβια ποικιλόθερμα ακολουθούν με μεγαλύτερη σχέση τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος τους, ενώ αντίθετα οι χερσαίες μορφές ποικιλοθέρμων μπορεί να ζεσταίνονται από την ηλιακή ακτινοβολία ή να δροσίζονται με την εξάτμιση.

  • Το χαρακτηριστικό αυτό φαινόμενο που παρατηρείται στα ποικιλόθερμα χαρακτηρίζεται γενικά ποικιλοθερμία.

Γενικά όλα τα ζώα, εκτός από τα θηλαστικά και τα πτηνά, είναι ποικιλόθερμα και περισσότερο απ΄ όλα τα υδρόβια (ψάρια).

Δείτε επίσης

Επεξεργασία