Πολυεθνική εταιρεία

μορφή εταιρείας που δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες

Μια πολυεθνική ή διεθνική εταιρεία (ΠΕ) αποτελεί εταιρική οργάνωση που κατέχει ή ελέγχει την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε δύο ή περισσότερες χώρες, εκτός από τη χώρα στην οποία έχει την κύρια έδρα της.[1]

Πολυεθνική χαρακτηρίζεται και κάθε επιχείρηση με μία ή περισσότερες θυγατρικές μονάδες στο εξωτερικό.

Το ποσοστό της συνολικής δραστηριότητας μιας πολυεθνικής εταιρείας σε ξένες χώρες κυμαίνεται μεταξύ 20-25% των συνολικών πωλήσεων, στο σύνολο του ενεργητικού, στα συνολικά κέρδη, ή στη συνολική παραγωγή της επιχείρησης. [2]

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία