Τα προνόμια πόλης, ή δικαιώματα δήμου, ήταν σημαντικά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών πόλεων κατά το μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης χιλιετίας. Το δίκαιο των πόλεων που συνηθίζεται στην Κεντρική Ευρώπη πιθανότατα ανάγεται στα ιταλικά πρότυπα, τα οποία με τη σειρά τους προσανατολίζονταν στις παραδόσεις της αυτοδιοίκησης των ρωμαϊκών πόλεων.

Ο χάρτης δήμου του Φλένσμπουργκ (1284)
Μεσαιωνική πλατεία στη Σπίσκα Σομπότα (Spišská Sobota), Σλοβακία (τώρα Πόπραντ). Το προηγούμενο όνομα της πόλης σημαίνει κυριολεκτικά «Σάββατο στο Σπις» και προέρχεται από μια ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία η πόλη είχε το δικαίωμα να οργανώσει μια αγορά.

Από δικαστική άποψη, ένας δήμος (ή ελεύθερη πόλη) διακρίνονταν από την ύπαιθρο μέσω ενός καταστατικού χάρτη του κυβερνώντος μονάρχη που καθόριζε τα προνόμια και τους νόμους του. Τα κοινά προνόμια περιλάμβαναν το εμπόριο (αγορά, αποθήκευση αγαθών, κ.λπ.) και την ίδρυση συντεχνιών. Ορισμένα από αυτά τα προνόμια ήταν μόνιμα και θα μπορούσαν να υπονοήσουν ότι η πόλη απέκτησε το δικαίωμα να ονομάζεται δήμος, εξ ου και ο όρος «δικαιώματα δήμου» (γερμανικά: Stadtrecht‎‎, ολλανδικά: stadsrechten‎‎). Θα μπορούσε επίσης να χορηγηθεί κάποιος βαθμός αυτοδιοίκησης, εκπροσώπηση μέσω δίαιτας και φορολογικές ελαφρύνσεις. Υπήρχαν πολλαπλές βαθμίδες. για παράδειγμα, στη Σουηδία, ο βασικός βασιλικός χάρτης που καθιέρωσε μια περιφέρεια επέτρεπε το εμπόριο, αλλά όχι το εξωτερικό εμπόριο, το οποίο απαιτούσε έναν χάρτη υψηλότερης βαθμίδας που παραχωρούσε βασικά δικαιώματα.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία