Τα Προσωβράγχια είναι η μία από τις τρεις υφομοταξίες της ομοταξίας των Γαστεροπόδων της γενικότερης συνομοταξίας των Μαλακίων.

Ποικιλία κοχυλιών προσωβραγχίων γαστεροπόδων.

ΓενικάΕπεξεργασία

Η υφομοταξία αυτή περιλαμβάνει γαστερόποδα μαλάκια που φέρουν τα αναπνευστικά τους όργανα - βράγχια - μπροστά από την καρδιά τους, εξ ου και η ονομασία τους. Τα πρoσωβράγχια καλούνται επίσης και στρεπτόνευρα, ή στρεψίνευρα, από την περιστροφή του σώματός τους που έχει ως συνέπεια το ίδιο ακριβώς με τα παραπάνω, τα βράγχια αυτών να βρίσκονται μπροστά από την καρδιά.

Τα περισσότερα προσωβράγχια είναι θαλασσόβια, με κέλυφος, το δε πόδι τους έχει "επίπωμα", ή είναι μεταπλασμένο σε νηκτικό όργανο. Θεωρούνται "γονοχωριστικά", δηλαδή το αρσενικό και το θηλυκό διαφέρουν μεταξύ τους.

ΤαξινομίαΕπεξεργασία

Η υφομοταξία των προσωβραχίων περιλαμβάνει τέσσερις τάξεις: τα αρχαιογαστερόποδα, τα νηριτοειδή, τα μεσογαστερόποδα και τα νεογαστερόποδα.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία