Προσωπικό νεύρο

το έβδομο από τα δώδεκα ζευγαρωτά κρανιακά νεύρα

Το προσωπικό νεύρο είναι το έβδομο κρανιακό νεύρο. Εκφύεται από το στέλεχος του εγκεφάλου μεταξύ της γέφυρας και του προμήκους μυελού, διέρχεται από τον έσω ακουστικό πόρο, ελέγχει τους μύες των προσωπικών εκφράσεων και λειτουργεί ως μέσον μεταβίβασης των αισθήσεων της γεύσης από τα πρόσθια δύο τρίτα της γλώσσας και της στοματικής κοιλότητας.

Προσωπικά νεύρα ανθρώπινου κρανίου

Παραπομπές Επεξεργασία