Πρότυπο:Διοικητική Διαίρεση (Κύπρος)

Πρότυπο:Διοικητική Διαίρεση (Κύπρος)
πρότυπο Wikimedia
Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [εκκαθάριση]

Χρήση Επεξεργασία

Το Πρότυπο:Διοικητική Διαίρεση (Κύπρος) αντλεί πληροφορίες από τα Wikidata. Για να προβάλλετε μόνο τις πληροφορίες που υπάρχουν εκεί, πληκτρολογήστε {{Πρότυπο:Διοικητική Διαίρεση (Κύπρος)}} στην αρχή του λήμματος της περιοχής.

Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία, χρησιμοποιείστε τις αντίστοιχες παραμέτρους, όπως φαίνονται παρακάτω. Προσθέστε μόνο τις παραμέτρους που χρειάζεστε. Αν χρησιμοποιήσετε παράμετρο για την οποία υπάρχουν πληροφορίες στα Wikidata, τότε θα εμφανιστούν οι πληροφορίες που εσείς θα έχετε προσθέσει.

Τα εμβλήματα των περιοχών δεν υπάρχουν ως σύνδεσμοι στα Wikidata (αφού δεν υπάρχουν στα Wikimedia Commons λόγω πνευματικών δικαιωμάτων) και έτσι δεν εισάγονται αυτόματα. Εισάγονται χειροκίνητα στην Ελληνική Βικιπαίδεια με βάση την Βικιπαίδεια:Εύλογη χρήση. Υπάρχουν όμως μερικές περιπτώσεις που στα Wikimedia Commons υπάρχουν αντίγραφα των εμβλημάτων αυτών. Στην περίπτωση αυτή εισάγονται αυτόματα με το πρότυπο, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί η παράμετρος «έμβλημα» και εφόσον έχει προστεθεί το σχετικό έμβλημα στη σελίδα της περιοχής στα wikidata.

Αν σε μια ιδιότητα των Wikidata υπάρχουν περισσότερες από μία τιμές, τότε εμφανίζεται αυτή που έχει δηλωθεί ως «προτιμώμενη βαθμίδα». Διαφορετικά εμφανίζονται όλες.

Όλες οι παράμετροι του προτύπου είναι προαιρετικές. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εμφανίζονται οι παραπομπές που προέρχονται από τα Wikidata, προσθέστε |noref = true.

Ιδιότητες που συμπληρώνονται στα Wikidata και οι αντίστοιχες παράμετροι στο πρότυπο:

Ιδιότητες wikidata Παράμετρος προτύπου Επεξήγηση
όνομα Εμφανίζεται το όνομα της περιοχής. Αν δεν γραφτεί από το χρήστη, εμφανίζεται η ελληνική ετικέτα που έχει η σελίδα της περιοχή στα wikidata. Αν δεν έχει ελληνική ετικέτα, εμφανίζεται ο τίτλος του λήμματος, εφόσον το λήμμα είναι συνδεδεμένο με ένα αντικείμενο στα wikidata.
τύπος διοικητικής διαίρεσης τύπος διοικητικής διαίρεσης Το είδος της διοικητικής διαίρεσης της περιοχής. Μπορεί να είναι επαρχία, νομός, περιφέρεια, δήμος, κοινότητα, χωρίο, προάστιο, συνοικία. Αν αναγράφονται περισσότερες από μία τιμές στη σελίδα της περιοχής στα wikidata, τότε εμφανίζεται μόνο αυτή που είναι σε «προτιμώμενη βαθμίδα». Αν όλες οι τιμές είναι στην ίδια βαθμίδα, να χρησιμοποιείται η παράμετρος εντός wikidata για να δηλωθεί ο τύπος της διοικητικής διαίρεσης.
επίσημη ονομασία επίσημη ονομασία Η επίσημη ονομασία της περιοχής (αν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα). Η επίσημη ονομασία να αναγράφεται στην επίσημη γλώσσα της περιοχής. Για παράδειγμα, αν η περιοχή είναι στη Γαλλία που επίσημη γλώσσα είναι η γαλλική τότε η επίσημη ονομασία της περιοχής πρέπει να αναγράφεται στη γαλλική γλώσσα. Στα wikidata είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της γλώσσας κατά την εισαγωγή της επίσημης ονομασίας. Η επίσημη ονομασία είναι μόνο μία εκτός αν στην περιοχή υπάρχουν δύο ή περισσότερες επίσημες γλώσσες. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζονται όλες. Αν η πρόκειται για μια περιοχή που η επίσημη ονομασία της είναι στα ελληνικά, δεν θα αντλείται ονομασία από τα wikidata αφού αυτή η ονομασία εμφανίζεται στην κορυφή του προτύπου. Αν χρειαστεί η αναγραφή διαφορετικής ονομασίας, τότε χρησιμοποιείται η παράμετρος.
εικόνα εικόνα1 Η εικόνα αφορά κυρίως μια φωτογραφία της περιοχής.
λεζάντα εικόνας λεζάντα εικόνας Η λεζάντα της εικόνας. Στα wikidata είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της γλώσσας κατά την εισαγωγή της λεζάντα της εικόνας. Το πρότυπο εμφανίζει μόνο την περιγραφή που είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Η λεζάντα εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει εικόνα.
πλάτος εικόνας Το πλάτος της εικόνας. Προεπιλογή είναι τα 250px. Μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας την παράμετρο αυτή.
εικόνα χάρτη τοποθεσίας εικόνα χάρτη τοποθεσίας Η εικόνα αυτή αφορά ένα χάρτη στον οποίο φαίνεται η περιοχή.
λεζάντα εικόνα χάρτη τοποθεσίας λεζάντα εικόνα χάρτη τοποθεσίας Η λεζάντα της εικόνας-χάρτης. Στα wikidata είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της γλώσσας κατά την εισαγωγή της περιγραφής της εικόνας. Το πρότυπο εμφανίζει μόνο την περιγραφή που είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Η λεζάντα εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει εικόνα.
πλάτος εικόνα χάρτη τοποθεσίας Το πλάτος της εικόνας χάρτη τοποθεσίας. Προεπιλογή είναι τα 250px. Μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας την παράμετρο αυτή.
γεωγραφικές συντεταγμένες πλάτος
μήκος
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχής (για να εμφανιστεί το location map). Στα wikidata απαιτείται μια ιδιότητα ενώ αν συμπληρωθούν στο λήμμα χρειάζονται δύο παράμετροι (γεωγραφικός πλάτος και γεωγραφικός μήκος).
pushpin_map Εμφανίζει το χάρτη της χώρας που βρίσκεται η περιοχή. Εφόσον έχει συμπληρωθεί στα wikidata η ιδιότητα «χώρα» δεν χρειάζεται άλλη ενέργεια. Για να συμπληρωθεί στο λήμμα από χρήστη πρέπει να αναγραφεί η χώρα π.χ. pushpin_map=Ελλάδα
mapsize Το πλάτος της εικόνας του χάρτη (location map). Είναι προκαθορισμένο στα 100px. Μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας την παράμετρο αυτή.
map_caption Η λεζάντα της εικόνας του χάρτη.
σημαία Η σημαία της περιοχής. Οι σημαίες των περιοχών δεν υπάρχουν ως σύνδεσμοι στα Wikidata (αφού δεν υπάρχουν στα Wikimedia Commons λόγω πνευματικών δικαιωμάτων) και έτσι δεν εισάγονται αυτόματα. Εισάγονται χειροκίνητα στην Ελληνική Βικιπαίδεια με βάση την Βικιπαίδεια:Εύλογη χρήση.
λήμμα σημαίας Το λήμμα που περιγράφει τη σημαία.
πλάτος σημαίας Το πλάτος της εικόνας της σημαίας. Είναι προκαθορισμένο στα 80px. Μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας την παράμετρο αυτή.
σφραγίδα Η σφραγίδα της περιοχής. Οι σφραγίδες των περιοχών δεν υπάρχουν ως σύνδεσμοι στα Wikidata (αφού δεν υπάρχουν στα Wikimedia Commons λόγω πνευματικών δικαιωμάτων) και έτσι δεν εισάγονται αυτόματα. Εισάγονται χειροκίνητα στην Ελληνική Βικιπαίδεια με βάση την Βικιπαίδεια:Εύλογη χρήση.
λήμμα σφραγίδας Το λήμμα που περιγράφει τη σφραγίδα.
πλάτος σφραγίδας Το πλάτος της εικόνας της σφραγίδας. Είναι προκαθορισμένο στα 80px. Μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας την παράμετρο αυτή.
ασπίδα Η ασπίδα της περιοχής. Οι ασπίδες των περιοχών δεν υπάρχουν ως σύνδεσμοι στα Wikidata (αφού δεν υπάρχουν στα Wikimedia Commons λόγω πνευματικών δικαιωμάτων) και έτσι δεν εισάγονται αυτόματα. Εισάγονται χειροκίνητα στην Ελληνική Βικιπαίδεια με βάση την Βικιπαίδεια:Εύλογη χρήση.
λήμμα ασπίδας Το λήμμα που περιγράφει την ασπίδα.
πλάτος ασπίδας Το πλάτος της εικόνας της ασπίδας. Είναι προκαθορισμένο στα 100px. Μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας την παράμετρο αυτή.
έμβλημα Το έμβλημα της περιοχής. Τα εμβλήματα των περιοχών δεν υπάρχουν ως σύνδεσμοι στα Wikidata (αφού δεν υπάρχουν στα Wikimedia Commons λόγω πνευματικών δικαιωμάτων) και έτσι δεν εισάγονται αυτόματα. Εισάγονται χειροκίνητα στην Ελληνική Βικιπαίδεια με βάση την Βικιπαίδεια:Εύλογη χρήση.
λήμμα εμβλήματος Το λήμμα που περιγράφει το έμβλημα.
πλάτος εμβλήματος Το πλάτος της εικόνας του εμβλήματος. Είναι προκαθορισμένο στα 100px. Μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας την παράμετρο αυτή.
παρατσούκλι παρατσούκλι Το παρατσούκλι της περιοχής. Το παρατσούκλι να αναγράφεται μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα αν πρόκειται για περιοχή που δεν χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα. Στα wikidata είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της γλώσσας κατά την εισαγωγή της λέξης ή των λέξεων που χρησιμοποιούνται ως παρατσούκλι. Το πρότυπο εμφανίζει μόνο τα παρατσούκλια που είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.
γνωμικό σύνθημα Το σύνθημα που εκφράζει την περιοχή. Το σύνθημα να αναγράφεται μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα αν πρόκειται για περιοχή που δεν χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα. Στα wikidata είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της γλώσσας κατά την εισαγωγή του γνωμικού. Το πρότυπο εμφανίζει μόνο το γνωμικό που είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Αν θέλετε το γνωμικό να εμφανίζεται και στην επίσημη γλώσσα της περιοχής αλλά και μεταφρασμένο στα ελληνικά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο.
ύμνος ύμνος Ο ύμνος της περιοχής. Εμφανίζεται ένα λήμμα που περιγράφει τον ύμνο της περιοχής. Για να τοποθετηθεί ο ύμνος ως ηχητικό αρχείο (εφόσον υπάρχει στη Βικιπαίδεια ή στα Wikimedia Commons) πρέπει να προστεθεί με την παράμετρο.
χώρα χώρα Η χώρα στην οποία βρίσκεται η περιοχή. Σε περίπτωση που μια περιοχή ανήκει πλέον σε άλλη χώρα (π.χ. πριν ήταν Γιουγκοσλαβία και τώρα είναι Κροατία) και στην ιδιότητα αυτή αναγράφονται όλες οι χώρες, η σύγχρονη χώρα θα πρέπει να είναι σε «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτή.
βρίσκεται στη διοικητική μονάδα διοικητική μονάδα Η ευρύτερη διοικητική μονάδα στην οποία ανήκει η περιοχή. Π.χ. η Αθήνα βρίσκεται στην περιφέρεια Αττικής. Σε περίπτωση που μια περιοχή ανήκει πλέον σε άλλη διοικητική μονάδα (π.χ. πριν ήταν Νομός Αττικής και τώρα είναι Περιφέρεια Αττικής) και στην ιδιότητα αυτή αναγράφονται όλες οι διοικητικές μονάδες, η σύγχρονη διοικητική μονάδα θα πρέπει να είναι σε «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτή.
ημερομηνία ίδρυσης ή δημιουργίας ιδρύθηκε Η ημερομηνία ίδρυσης μιας πόλης, ενός δήμου, ενός κοινοτικού συμβουλίου κτλ.
κατοικήθηκε Η ημερομηνία κατοίκησης μιας πόλης, ενός δήμου, ενός κοινοτικού συμβουλίου κτλ. Εισάγεται μόνο μέσω παραμέτρου.
αναγνωρίστηκε Η ημερομηνία αναγνώρισης μιας πόλης ως πόλης, ενός δήμου ως δήμου, ενός κοινοτικού συμβουλίου ως κοινοτικό συμβούλιο, ενός οικισμού ως οικισμός κτλ. Εισάγεται μόνο μέσω παραμέτρου.
εκτελεστικό σώμα εκτελεστικό σώμα Το είδος του εκτελεστικού σώματος της περιοχής π.χ. δημοτικό συμβούλιο, κοινοτικό συμβούλιο.
θέση του επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας θέση του επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας Η θέση που έχει ο επικεφαλής του εκτελεστικού σώματος π.χ. δήμαρχος, πρόεδρος κτλ.
επικεφαλής ανώτατου διοικητικού οργάνου επικεφαλής ανώτατου διοικητικού οργάνου Ο επικεφαλής του ανώτατου διοικητικού οργάνου.
έκταση έκταση Η έκταση της περιοχής. Αν μπει χειροκίνητα να αναγραφούν και οι μονάδες μέτρησης.
υψόμετρο υψόμετρο Το υψόμετρο της περιοχής. Αν μπει χειροκίνητα να αναγραφούν και οι μονάδες μέτρησης.
πληθυσμός πληθυσμός
απογραφή
Ο πληθυσμός της περιοχής. Στη σελίδα των wikidata θα πρέπει να συμπληρώνεται και ο προσδιοριστής σημείο στο χρόνο (χρονολογία που έγινε η απογραφή). Καλό θα ήταν να συμπληρώνεται και ο προσδιοριστής μέθοδος προσδιορισμού (π.χ. απογραφή). Αν συμπληρώνεται και ως παραπομπή η ιδιότητα δηλώνεται σε, όπου δηλώνεται το αντικείμενο της απογραφής στα wikidata (π.χ. Ελληνική απογραφή 2011), θα εμφανίζεται η ελληνική απογραφή ως πηγή, μαζί με όλες τις παραμέτρους της. Αν ο πληθυσμός δεν εισάγεται μέσω wikidata, χρησιμοποιείται η παράμετρο «απογραφή» για να δηλωθεί η ημερομηνία απογραφής.
γεωγραφικός κωδικός γεωγραφικός κωδικός Ο γεωγραφικός κωδικός της περιοχής.
ταχυδρομικός κώδικας ταχυδρομικός κώδικας Ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής. Αν είναι πάρα πολλοί μπορούν να εισαχθούν χειροκίνητα με τη μορφή 1000-1019.
ζώνη ώρας ζώνη ώρας Η ζώνη ώρας της περιοχής (στη μορφή UTC+ΧΧ:00). Αν εκτός από την επίσημη ώρα έχει και θερινή ώρα, στα wikidata να εισάγεται ο προσδιοριστής ισχύει την περίοδο με την συμπλήρωση των αντικειμένων «επίσημη ώρα» και «θερινή ώρα».
επίσημος ιστότοπος ιστοσελίδα Η ιστοσελίδα της (εκτελεστικής εξουσίας) της περιοχής. Πρέπει να αναγράφεται όλη η διεύθυνση.
κατηγορία στα Commons Η κατηγορία που περιλαμβάνει αρχεία σχετικά με την περιοχή στα Wikimedia Commons. Δεν υπάρχει χειρόγραφη παράμετρος στο πρότυπο. Εισάγεται μόνο μέσω wikidata.

Χρήση με παραμέτρους Επεξεργασία

{{Διοικητική Διαίρεση (Κύπρος)

|όνομα              = 
|τύπος διοικητικής διαίρεσης   = 
|επίσημη ονομασία        = 

|εικόνα1             = 
|λεζάντα εικόνας         = 
|πλάτος εικόνας         = 

|εικόνα χάρτη τοποθεσίας     = 
|λεζάντα εικόνα χάρτη τοποθεσίας = 
|πλάτος εικόνας χάρτη τοποθεσίας = 

|σημαία             = 
|πλάτος σημαίας         = 
|λήμμα σημαίας          = 

|σφραγίδα            = 
|πλάτος σφραγίδας        = 
|λήμμα σφραγίδας         = 

|ασπίδα             = 
|πλάτος ασπίδας         = 
|λήμμα ασπίδας          = 

|έμβλημα             = 
|πλάτος εμβλήματος        = 
|λήμμα εμβλήματος        = 

|πλάτος             =
|μήκος              = 
|pushpin_map           =
|mapsize             = 
|map_caption           = 

|παρατσούκλι           = 
|σύνθημα             = 
|ύμνος              = 

|χώρα              = 
|διοικητική μονάδα        = 
|ιδρύθηκε            =
|κατοικήθηκε           = 
|αναγνωρίστηκε          = 

|εκτελεστικό σώμα        = 
|θέση του επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας = 
|επικεφαλής ανώτατου διοικητικού οργάνου = 

|έκταση             = 
|υψόμετρο            = 
|πληθυσμός            = 
|απογραφή            =

|ταχυδρομικός κώδικας      =
|ζώνη ώρας            =
|ιστοσελίδα           =
}}