Πρότυπο:Κατηγορία συντήρησης Βικιπαίδειας/τεκμηρίωση

Κώδικας
{{Κατηγορία συντήρησης Βικιπαίδειας
|shortcut=ΚΑΤ:ΒΚΑΤ
|κρυμμένη=true
|ανίχνευση=true
|purpose=Αυτή η κατηγορία εντοπίζει σελίδες με {{Εκκρεμεί παραπομπή}}.
}}