Πρότυπο:Πλαίσιο πληροφοριών ποδοσφαιρικού συλλόγου

Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [εκκαθάριση]

Το Πρότυπο:Κουτί πληροφοριών ποδοσφαιρικού συλλόγου εμφανίζει συνοπτικά τα στοιχεία της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Το Πρότυπο:Κουτί πληροφοριών ποδοσφαιρικού συλλόγου αντλεί πληροφορίες από τα Wikidata. Για να προβάλλετε μόνο τις πληροφορίες που υπάρχουν εκεί, πληκτρολογήστε {{Πρότυπο:Κουτί πληροφοριών ποδοσφαιρικού συλλόγου}} στην αρχή του λήμματος της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία, χρησιμοποιείστε τις αντίστοιχες παραμέτρους, όπως φαίνονται παρακάτω. Προσθέστε μόνο τις παραμέτρους που χρειάζεστε. Αν χρησιμοποιήσετε παράμετρο για την οποία υπάρχουν πληροφορίες στα Wikidata τότε θα εμφανιστούν οι πληροφορίες που εσείς θα έχετε προσθέσει.

Τα εμβλήματα των ομάδων δεν υπάρχουν ως σύνδεσμοι στα Wikidata (αφού δεν υπάρχουν στα Wikimedia Commons λόγω πνευματικών δικαιωμάτων) και έτσι δεν εισάγονται αυτόματα. Εισάγονται χειροκίνητα στην Ελληνική Βικιπαίδεια με βάση την Βικιπαίδεια:Εύλογη χρήση. Υπάρχουν όμως μερικές περιπτώσεις που στα Wikimedia Commons υπάρχουν αντίγραφα των εμβλημάτων των ομάδων αυτών. Στην περίπτωση αυτή εισάγονται αυτόματα με το πρότυπο, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί η παράμετρος «εικόνα» και εφόσον έχει προστεθεί η σχετική εικόνα στη σελίδα της ομάδας στα wikidata.

Επίσης, στα Wikidata δεν υπάρχουν ούτε οι στολές των ομάδων. Εισάγονται χειροκίνητα με τις απαραίτητες παραμέτρους (για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε Πρότυπο:Ποδοσφαιρική αμφίεση).

Η τοποθεσία του σταδίου που χρησιμοποιεί μια ομάδα λαμβάνεται από την αντίστοιχη σελίδα του σταδίου στα Wikidata, οπόταν πρέπει να είναι συμπληρωμένη εκεί για να εμφανιστεί.

Αν σε μια ιδιότητα των Wikidata υπάρχουν περισσότερες από μία τιμές, τότε εμφανίζεται αυτή που έχει δηλωθεί ως «προτιμώμενη βαθμίδα». Διαφορετικά εμφανίζονται όλες.

Όλες οι παράμετροι του προτύπου είναι προαιρετικές. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εμφανίζονται οι παραπομπές που προέρχονται από τα Wikidata, προσθέστε |noref = true.

Ιδιότητες που συμπληρώνονται στα Wikidata και οι αντίστοιχες παράμετροι στο πρότυπο:

Ιδιότητες wikidata Παράμετρος προτύπου Επεξήγηση
λογότυπο εικόνα Η εικόνα αφορά κυρίως το έμβλημα της ομάδας (μέσω της Βικιπαίδειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άλλη εικόνα και όχι το έμβλημα). Τα εμβλήματα των ομάδων δεν υπάρχουν ως σύνδεσμοι στα Wikidata (αφού δεν υπάρχουν στα Wikimedia Commons λόγω πνευματικών δικαιωμάτων) και έτσι δεν εισάγονται αυτόματα. Εισάγονται χειροκίνητα στην Ελληνική Βικιπαίδεια με βάση την Βικιπαίδεια:Εύλογη χρήση. Υπάρχουν όμως μερικές περιπτώσεις που στα Wikimedia Commons υπάρχουν αντίγραφα των εμβλημάτων των ομάδων αυτών. Στην περίπτωση αυτή εισάγονται αυτόματα με το πρότυπο, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί η παράμετρος «εικόνα» και εφόσον έχει προστεθεί η σχετική εικόνα στη σελίδα της ομάδας στα wikidata.
περιγραφή εικόνας λεζάντα Η λεζάντα της εικόνας. Αν η εικόνα είναι το έμβλημα της ομάδας να αναγράφεται «Το έμβλημα της ομάδας» με καταχώρηση την ελληνική γλώσσα. Στα wikidata είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της γλώσσας κατά την εισαγωγή της περιγραφής της εικόνας. Το πρότυπο εμφανίζει μόνο την περιγραφή που είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Η λεζάντα εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει εικόνα.
επίσημη ονομασία πλήρες όνομα Το πλήρες όνομα της ομάδας. Το πλήρες όνομα να αναγράφεται στην επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιεί η ομάδα. Για παράδειγμα, αν η ομάδα είναι γαλλική τότε η επίσημη ονομασία της ομάδας πρέπει να αναγράφεται στη γαλλική γλώσσα. Στα wikidata είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της γλώσσας κατά την εισαγωγή της επίσημης ονομασίας. Η επίσημη ονομασία είναι μόνο μία. Σε περίπτωση που η ομάδα είχε παλαιότερη ονομασία παλαιότερα, υπάρχει η περίπτωση να αναγράφονται όλες οι ονομασίες στην αντίστοιχη ιδιότητα στα wikidata. Στην περίπτωση αυτή η τρέχουσα ονομασία θα πρέπει να είναι σε ταξινόμηση «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτή.
ψευδώνυμο ψευδώνυμο Το παρατσούκλι της ομάδας. Το ψευδώνυμο να αναγράφεται μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα αν πρόκειται για ομάδα που δεν χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα. Στα wikidata είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της γλώσσας κατά την εισαγωγή της λέξης ή των λέξεων που χρησιμοποιούνται ως ψευδώνυμο. Το πρότυπο εμφανίζει μόνο τα ψευδώνυμα που είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.
σύντομο όνομα σύντομο όνομα Η σύντομη ονομασία της ομάδας. Η σύντομη ονομασία να αναγράφεται μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα αν πρόκειται για ομάδα που δεν χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα. Στα wikidata είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της γλώσσας κατά την εισαγωγή σύντομης ονομασίας. Το πρότυπο εμφανίζει μόνο τη σύντομη ονομασία που είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα.
ημερομηνία ίδρυσης ή δημιουργίας ίδρυση Η ημερομηνία ίδρυσης της ομάδας. Σε περίπτωση που η ομάδα έχει επανιδρυθεί και αναγράφονται δύο ή περισσότερες ημερομηνίες στην ιδιότητα αυτή, η παλαιότερη ημερομηνία θα πρέπει να είναι σε ταξινόμηση «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτή.
ημερομηνία διάλυσης ή παύσης λειτουργίας αναστολή_λειτουργίας Η ημερομηνία διάλυσης της ομάδας της ομάδας. Σε περίπτωση που η ομάδα έχει επανιδρυθεί, η ημερομηνία αυτή πρέπει να είναι σε «παρωχημένη βαθμίδα» για να μην εμφανίζεται.
χώρα έδρα Η χώρα στην οποία εδρεύει η ομάδα. Σε περίπτωση που για μια ομάδα έχει αλλάξει η χώρα (π.χ. πριν ήταν Γιουγκοσλαβία και τώρα είναι Κροατία) και στην ιδιότητα αυτή αναγράφονται όλες οι χώρες, η σύγχρονη χώρα θα πρέπει να είναι σε «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτή.
έδρα έδρα Η έδρα (π.χ. πόλη, χωριό, δήμος, περιοχή, προάστιο) της ομάδας. Σε περίπτωση που μια ομάδα έχει μεταφέρει την έδρα της και στην ιδιότητα αυτή αναγράφονται όλες οι περιοχές, η τρέχουσα περιοχή θα πρέπει να είναι σε «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτή.
αθλητική έδρα στάδιο Το στάδιο που χρησιμοποιεί η ομάδα. Σε περίπτωση που αναγράφονται όλα τα στάδια που έχει χρησιμοποιήσει η ομάδα, το στάδιο που χρησιμοποιεί τώρα η ομάδα θα πρέπει να είναι σε «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτό.
βρίσκεται στην διοικητική μονάδα πόλη_σταδίου Η τοποθεσία που βρίσκεται το στάδιο που χρησιμοποιεί η ομάδα (στα wikidata η πληροφορία αυτή συμπληρώνεται στην σελίδα του σταδίου και όχι στη σελίδα της ομάδας).
επίσημο χρώμα χρώματα Το χρώματα που χρησιμοποιεί η ομάδα. Σε περίπτωση που αναγράφονται όλα τα χρώματα που έχει χρησιμοποιήσει η ομάδα, το χρώμα ή τα χρώματα που χρησιμοποιεί τώρα η ομάδα θα πρέπει να είναι σε «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτό ή μόνο αυτά.
μητρικός σύλλογος μητρικός_σύλλογος Ο μητρικός σύλλογος της ομάδας. Για παράδειγμα, ο μητρικός σύλλογος του Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (ποδόσφαιρο) είναι ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς.
ανήκει στον/στην/στο ιδιοκτήτης Ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Σε περίπτωση που αναγράφονται και προηγούμενοι ιδιοκτήτες της ομάδας, ο υφιστάμενος ιδιοκτήτης ή οι υφιστάμενοι ιδιοκτήτες της ομάδας θα πρέπει να είναι σε «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτός ή μόνο αυτοί. Σε περίπτωση που χρειάζεται να προσδιοριστεί το ποσοστό κάθε ιδιοκτήτη, χρησιμοποιείστε τον προσδιοριστή ποσοστό με μονάδα μέτρησης το %.
πρόεδρος πρόεδρος Ο πρόεδρος της ομάδας. Σε περίπτωση που αναγράφονται και προηγούμενοι πρόεδροι της ομάδας, ο υφιστάμενος πρόεδρος ή οι υφιστάμενοι πρόεδροι της ομάδας θα πρέπει να είναι σε «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτός ή μόνο αυτοί.
προπονητής προπονητής Ο προπονητής της ομάδας. Σε περίπτωση που αναγράφονται και προηγούμενοι προπονητές της ομάδας, ο υφιστάμενος προπονητής ή οι υφιστάμενοι προπονητές της ομάδας θα πρέπει να είναι σε «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτός ή μόνο αυτοί.
πρωτάθλημα κατηγορία Το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχει η ομάδα (π.χ. Σούπερ Λιγκ, όχι Σούπερ Λιγκ 2016-17). Σε περίπτωση που αναγράφονται και προηγούμενα πρωταθλήματα που συμμετείχε η ομάδα (π.χ. Σούπερ Λιγκ, Φούτμπολ Λιγκ), το υφιστάμενο πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχει θα πρέπει να είναι σε «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτό.
επίσημος ιστότοπος ιστοσελίδα Η ιστοσελίδα της ομάδας. Πρέπει να αναγράφεται όλη η διεύθυνση.
αναγνωριστικό Facebook facebook Ο επίσημος λογαριασμός facebook της ομάδας. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://www.facebook.com/.
όνομα χρήστη στο Twitter twitter Ο επίσημος λογαριασμός twitter της ομάδας. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://twitter.com/.
όνομα χρήστη στο Instagram instagram Ο επίσημος λογαριασμός instagram της ομάδας. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://www.instagram.com/.
ID καναλιού στο YouTube youtube Ο επίσημος λογαριασμός youtube της ομάδας. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://www.youtube.com/channel/.
κατηγορία στα Commons Η κατηγορία που περιλαμβάνει αρχεία σχετικά με την ομάδα στα Wikimedia Commons. (Δεν υπάρχει χειρόγραφη παράμετρος στο πρότυπο. Εισάγεται μόνο μέσω wikidata).

Χρήση χωρίς έμβλημα και στολή

Επεξεργασία
{{Κουτί πληροφοριών ποδοσφαιρικού συλλόγου}}

Χρήση με έμβλημα

Επεξεργασία
{{Κουτί πληροφοριών ποδοσφαιρικού συλλόγου
|εικόνα        = Ate_pek.webp ‎
|πλάτος_εικόνας    = 150
|λεζάντα_εικόνας   = 150
}}

Χρήση με έμβλημα και στολή

Επεξεργασία

Η στολή της ομάδας δημιουργείται με βάση το Πρότυπο:Ποδοσφαιρική αμφίεση.

{{Κουτί πληροφοριών ποδοσφαιρικού συλλόγου
|εικόνα      = 
|πλάτος_εικόνας  = 
|λεζάντα_εικόνας = 

|σχέδιο_αμ1    = 
|σχέδιο_σ1    = 
|σχέδιο_δμ1    = 
|αριστερό_μανίκι1 = 
|σώμα1      = 
|δεξιό_μανίκι1  = 
|σορτσάκι1    = 
|κάλτσες1     = 

|σχέδιο_αμ2    = 
|σχέδιο_σ2    = 
|σχέδιο_δμ2    = 
|αριστερό_μανίκι2 = 
|σώμα2      = 
|δεξιό_μανίκι2  = 
|σορτσάκι2    = 
|κάλτσες2     = 

|σχέδιο_αμ3    = 
|σχέδιο_σ3    = 
|σχέδιο_δμ3    = 
|αριστερό_μανίκι3 = 
|σώμα3      = 
|δεξιό_μανίκι3  = 
|σορτσάκι3    = 
|κάλτσες3     = 
}}

Χρήση με στολή και χωρίς έμβλημα

Επεξεργασία

Η στολή της ομάδας δημιουργείται με βάση το Πρότυπο:Ποδοσφαιρική αμφίεση.

{{Κουτί πληροφοριών ποδοσφαιρικού συλλόγου
|σχέδιο_αμ1    = 
|σχέδιο_σ1    = 
|σχέδιο_δμ1    = 
|αριστερό_μανίκι1 = 
|σώμα1      = 
|δεξιό_μανίκι1  = 
|σορτσάκι1    = 
|κάλτσες1     = 

|σχέδιο_αμ2    = 
|σχέδιο_σ2    = 
|σχέδιο_δμ2    = 
|αριστερό_μανίκι2 = 
|σώμα2      = 
|δεξιό_μανίκι2  = 
|σορτσάκι2    = 
|κάλτσες2     = 

|σχέδιο_αμ3    = 
|σχέδιο_σ3    = 
|σχέδιο_δμ3    = 
|αριστερό_μανίκι3 = 
|σώμα3      = 
|δεξιό_μανίκι3  = 
|σορτσάκι3    = 
|κάλτσες3     = 
}}

Όλες οι παράμετροι

Επεξεργασία

Η στολή της ομάδας δημιουργείται με βάση το Πρότυπο:Ποδοσφαιρική αμφίεση.

{{Κουτί πληροφοριών ποδοσφαιρικού συλλόγου
|όνομα        = <!-- σε περίπτωση που πρέπει να γραφτεί κάποια ονομασία διαφορετική από τον τίτλο του λήμματος -->
|εικόνα        = 
|πλάτος_εικόνας    = 
|λεζάντα_εικόνας   = 
|πλήρες_όνομα     = 
|σύντομο_όνομα    =
|ψευδώνυμο      = 
|έτος_ίδρυσης     = 
|αναστολή_λειτουργίας = 
|έδρα         =
|χώρα         =
|στάδιο        = 
|πόλη_σταδίου     = 
|χρώματα       =
|μητρικός_σύλλογος  =
|ιδιοκτήτης      =
|πρόεδρος       = 
|προπονητής      = 
|πρωτάθλημα      = 
|ιστοσελίδα      =
|facebook       =
|twitter       =
|instagram      =
|youtube       =

|σχέδιο_αμ1      = 
|σχέδιο_σ1      = 
|σχέδιο_δμ1      = 
|αριστερό_μανίκι1   = 
|σώμα1        = 
|δεξιό_μανίκι1    = 
|σορτσάκι1      = 
|κάλτσες1       = 

|σχέδιο_αμ2      = 
|σχέδιο_σ2      = 
|σχέδιο_δμ2      = 
|αριστερό_μανίκι2   = 
|σώμα2        = 
|δεξιό_μανίκι2    = 
|σορτσάκι2      = 
|κάλτσες2       = 

|σχέδιο_αμ3      = 
|σχέδιο_σ3      = 
|σχέδιο_δμ3      = 
|αριστερό_μανίκι3   = 
|σώμα3        = 
|δεξιό_μανίκι3    = 
|σορτσάκι3      = 
|κάλτσες3       = 
}}