Στη Γεωλογία και ειδικότερα την Πετρολογία, στον πληθυντικό πυροκλαστικά πετρώματα, χαρακτηρίζονται γενικά τα πετρώματα που σχηματίζονται από τις επισωρεύσεις ή αποθέσεις των στερεών ηφαιστειακών αναβλημάτων, των λεγομένων και πυροκλαστικών υλικών ή αναβλημάτων που εκτινάσσονται από τα επισωρευσιγενή ηφαίστεια.

Πυροκλαστικό πέτρωμα

Τα πυροκλαστικά πετρώματα, παρότι η υφή τους προσομοιάζει με άλλα είδη κλαστικών ιζηματογενών πετρωμάτων, ταξινομούνται στα εκρηξιγενή πετρώματα επειδή προέρχονται από μαγματική δραστηριότητα. Ανάλογα του πυροκλαστικού αναβλήματος που προέρχονται διακρίνονται στις ακόλουθες πέντε βασικές κατηγορίες:

 1. πυροκλαστικά λατυποπαγή, ή ηφαιστειακά λατυποπαγή, που προέρχονται από ηφαιστειακές βόμβες.
 2. ηφαιστειακά κροκαλοπαγή, που προέρχονται από ηφαιστειακούς μύδρους.
 3. λιθαρίτες, που προέρχονται από ηφαιστειακά λιθάρια.
 4. τόφφοι, που προέρχονται από χονδρόκοκκη ηφαιστειακή τέφρα, και
 5. λεπτόκοκκοι τόφφοι, που προέρχονται από ηφαιστειακή σπονδό.

Πολλά πυροκλαστικά πετρώματα προέρχονται από συσσώρευση βιομάζας στον βυθό των ωκεανών (πλαγκτόν, νεκροί οργανισμοί κλπ), ο οποίος κατακρημίζεται κάτω από μια λιθοσφαιρική πλάκα και το υλικό αυτό παρασύρεται και φτάνει κάτω από ηφαίστεια δίνοντας πυροκλαστικές εκρήξεις και ρυθμίζοντας έτσι το κλίμα στον πλανήτη.[1]

Παραπομπές

Επεξεργασία
 • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τ.51ος, σ.182-183.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
 • Larsen, E.S.: "Some new variation diagrams for groups of igneous rocks". J. Geol., 46, 505-520. (1938)
 • Johannsen, A. : "A descriptive petrography of the igneous rocks", Vol. I. Chicago. University of Chicago press. (1955)
 • Kuno, H.: Origin of Cenozoic petrographic provinces of Japan and surrounding areas. Bull. Volcanol., 20, 37-76. (1959)
 • Thornton, C.P. and Tuttle, O.F.: "Chemistry of igneous rocks". 1. Differentiation index. Am. J. Sci., 258, 664-684. (1960)
 • Fisher, R.V.: "Rocks Composed of Volcanic Fragnents and their Classification" Earth Sci. Rev 1: 287-298 (1966)
 • Fisher, R.V.: "Mechanism of Deposition from Pyroclastic Flows" , Am. J. Sci. 264: 350-363 (1966)
 • J. G. Moors "Base Surge in Resent Volcanic Eruptions", Bull. Volcan. 30: 337-363 (1967)
 • Parsons, W. H.: "Criteria for the Recognition of Volcanic Breccias: Review" Mem. Geol. Soc. Am. 115 p.263-304 (1969)
 • R. V. Fisher & A.C. Waters "Base Surge Bedforms in Maar Volcanoes", Am. J. Sci. 268: 157-180 (1970)
 • IUGS Subcommision on the Systematics of Igneous Rocks,: "Classification and nomenclature of plutonic rocks". N. Jb. Min. Mh., 149-164. (1973)
 • Rittmann, A.: "Stable mineral assemblages of igneous rocks". Spriger-Verlag Berlin. (1973)
 • Shand S.J.: "Eruptive rocks". Thomas Murby, 3η έκδοση, σελ. 488. (1974)
 • Nockolds, S.R., Knox R.W. O’B. and Chinner, G.A. (1978): "Petrology for Students". Cambridge University press, Cambridge. (1978)
 • Streckeisen, A., (1979): "Classification and nomenclature of volcanic rocks, lamprophyres, carbonatites, and melititic rocks": Recommendations and suggestions of the IUGS subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. Geology, 7, 331-335. (1979)
 • Williams, H., Turner F.J. and Gilber, C.M.: "Petrography. An introduction to the study of rocks in thin sections". Freeman and Company, San Francisco, Second Edition, σελ. 625. (1982)
 • Hatch, F.H., Wells, A.K. and Wells, M.K.: "Petrology of the igneous rocks". Billing & Sons Limited, Guildford and Worcester (1987)