Πύλη:Μαυροβούνιο/Περαιτέρω πληροφορίες...

Το Σύνταγμα του Μαυροβουνίου ορίζει την λειτουργία της πολιτική της χώρας.

Επικυρώθηκε και υιοθετήθηκε από το συνταγματικό κοινοβούλιο στις 19 Οκτωβρίου 2007, ενώ τέθηκε επισήμως σε ισχύ στις 22 Οκτωβρίου του ιδίου έτους, αντικαθιστώντας το σύνταγμα του 1992. Ορίζει το Μαυροβούνιο ως δημοκρατία, όπου τα πολιτικά δικαιώματα και η κοινωνική δικαιοσύνη τελούν υπό προστασία. Το Μαυροβούνιο είναι πολυκομματική κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός της κυβερνήσεως. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από την κυβέρνηση, ενώ η νομοθετική εξουσία είναι μοιρασμένη μεταξύ της κυβερνήσεως και του κοινοβουλίου. Η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη των παραπάνω.