Το ροκέ είναι μια ειδική κίνηση στο σκάκι που συμμετέχουν ο βασιλιάς και ένας από τους δυο πύργους. Πραγματοποιείται με την μετακίνηση του βασιλιά δύο τετράγωνα προς τον πύργο και την μετακίνηση του πύργου στο τετράγωνο ανάμεσα στην αρχική και τελική θέση του βασιλιά. Είναι η μοναδική κίνηση στο σκάκι, που κάποιος παίκτης μπορεί να μετακινήσει στη σειρά του, ταυτόχρονα δύο κομμάτια.

Το ροκέ γενικά χρονολογείται στον 14ο ή 15ο αιώνα. Οι παλαιότερες παραλλαγές του σκακιού δεν είχαν ροκέ.

Οι όροι για να επιτραπεί το ροκέ είναι:

  1. Ο βασιλιάς δεν πρέπει να έχει μετακινηθεί ποτέ από την αρχική θέση του.
  2. Ο πύργος που θα συμμετάσχει επίσης δεν πρέπει να έχει μετακινηθεί ποτέ από την αρχική θέση του.
  3. Ο βασιλιάς δεν πρέπει να είναι υπό την απειλή σαχ την δεδομένη στιγμή.
  4. Το ενδιάμεσο τετράγωνο από το οποίο θα περάσει ο βασιλιάς δεν πρέπει να απειλείται.[1]
  5. Το τελικό τετράγωνο που θα καταλήξει ο βασιλιάς βεβαίως δεν πρέπει να απειλείται.
  6. Δεν πρέπει να παρεμβάλλονται κομμάτια μεταξύ του βασιλιά και του πύργου.(Schiller 2001:19)

Ο παίκτης πρέπει να πιάσει πρώτα τον βασιλιά και μετά τον πύργο. Αν πιάσει σκόπιμα τον πύργο πριν πιάσει τον βασιλιά, χάνεται το δικαίωμα ροκέ με τον συγκεκριμένο πύργο. Αν μετακινήσει τον βασιλιά και τον αφήσει στο τετράγωνο που κανονικά θα βρεθεί μετά το ροκέ, τότε είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει την κίνηση τού ροκέ μετακινώντας και τον αντίστοιχο πύργο.

8
7
6
5
4
3
2
1
α β γ δ ε ζ η θ
8
7
6
5
4
3
2
1
α β γ δ ε ζ η θ

Υπάρχουν δυο είδη ροκέ. Το μικρό ροκέ που γίνεται με τον πύργο του βασιλιά και το μεγάλο ροκέ που γίνεται με τον πύργο της βασίλισσας. Το μικρό ροκέ συμβολίζεται γενικά Ο-Ο και το μεγάλο συμβολίζεται Ο-Ο-Ο. Στα διαγράμματα αριστερά παρουσιάζεται το μικρο ροκέ και δεξιά το μεγάλο ροκέ.

Να σημειωθεί ότι όταν ένα εχθρικό κομμάτι ελέγχει το τετράγωνο β1 (για τα λευκά) ή β8 (για τα μαύρα) πάνω από το οποίο περνάει ο πύργος στο μεγάλο ροκέ, τότε το ροκέ επιτρέπεται να γίνει. Επίσης το ροκέ επιτρέπεται να γίνει και όταν απειλείται ο πύργος που πρόκειται να κινηθεί.

Σκοπός Επεξεργασία

Το ροκέ αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία του βασιλιά στο μέσον της παρτίδας και στην καλύτερη αξιοποίηση των πύργων. Γενικά είναι πολύ σημαντική κίνηση στο σκάκι και οι παίκτες το κάνουν το συντομότερο δυνατό. Οι ειδικοί συμβουλεύουν να γίνεται μέχρι τη δέκατη κίνηση της παρτίδας.

Το μικρό ροκέ είναι περισσότερο συνηθισμένο, γιατί γενικά είναι ταχύτερο, αφού απαιτεί λιγότερα κομμάτια να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους, αλλά επίσης θεωρείται και κάπως ασφαλέστερο για τον βασιλιά. Τα πιόνια μπροστά από τον βασιλιά αποφεύγεται να κινηθούν, γιατί κάτι τέτοιο γενικά αδυνατίζει την άμυνα του βασιλιά. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση που οι παίκτες κάνουν αντίθετα ροκέ. Τα απέναντι πιόνια είναι ελεύθερα να κινηθούν επιθετικά και η παρτίδα οδηγείται σε αγώνα δρόμου επίθεσης στους βασιλιάδες των δυο παικτών.

8                
7                
6                
5                
4                
3                
2                
1                
α β γ δ ε ζ η θ
8                
7                
6                
5                
4                
3                
2                
1                
α β γ δ ε ζ η θ

Παραπομπές Επεξεργασία