Το σάρκωμα είναι κακοήθης νεοπλασία που αναπτύσσεται από τον συνδετικό ιστό με μεγάλη τάση διήθησης και του οποίου η μεταστατική εξάπλωση γίνεται κυρίως δια της αιματικής οδού. Επειδή ο συνδετικός ιστός απλώνεται σε ολόκληρο τον οργανισμό, τα σαρκώματα μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Διακρίνονται ανάλογα με τη θέση τους και τη διαφοροποιητική δραστηριότητα των νεοπλασματικών κυττάρων: περιγράφονται δηλαδή δικτυοσαρκώματα, ινο-, οστεο-, λιπο-, λεμφοσαρκώματα κ.α. Αυτά είναι διαφοροποιημένα σ. γιατί τα νεοπλασματικά κύτταρα διατηρούν, αν και αλλοιωμένες, δομή και δραστηριότητα παρόμοιες με των φυσιολογικών κυττάρων, υπάρχουν όμως και αδιαφοροποίητα σαρκώματα, τα κύτταρα των οποίων δεν υπενθυμίζουν κανένα φυσιολογικό ιστό.

Σάρκωμα
Ειδικότηταογκολογία
Ταξινόμηση
ICD-OM8800/3
MeSHD012509

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία