Σίκιννις

η γρήγορη και θορυβώδης όρχηση σατυρικού δράματος που χόρευαν και τραγουδούσαν οι Σάτυροι

Σίκιννις λεγόταν στην αρχαιότητα η γρήγορη και θορυβώδης όρχηση σατυρικού δράματος που χόρευαν και τραγουδούσαν οι Σάτυροι, με συνοδεία αυλού ή λύρας, που για αυτόν το λόγο λέγονταν και «Σικιννιστές».

Το όνομα της όρχησης αυτής πιθανώς να προέρχεται, κατά την επικρατέστερη γνώμη, από κάποιον Σίκιννο που καταγόταν από την Κρήτη με δεδομένο ότι η όρχηση αυτή χορεύονταν και στην αρχαία Κρήτη. Κατ΄ άλλους ίσως να προέρχεται από ομώνυμη Νύμφη, γύρω από την οποία απεικονίζονται σε κάποια αγεειογραφία, να χορεύουν Σάτυροι.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου" τομ.16ος, σελ.1012