Τα Σίνγκαρα (η αλλοιώς Σίγγαρα ) ήταν μια ισχυρά οχυρωμένη τοποθεσία στο βόρειο άκρο της Μεσοποταμίας κατά το τέλος της αρχαιότητας και την αρχή των μεσαιωνικών χρόνων.