Οι Σαπαίοι, Σαπαιανοί ή Σαπαιοί ήταν θρακική [1] φυλή κοντά στην ελληνική πόλη των Αβδήρων. Ένας από τους βασιλείς τους ονομαζόταν Αβρούπολις [2] και είχε συμμαχήσει με τους Ρωμαίους. Κυβέρνησαν τη Θράκη μετά τους Οδρυσίους μέχρι την ενσωμάτωσή της από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ως επαρχία. [3]

Η κατά προσέγγιση τοποθεσία των Σαπαίων.

Σαπαίοι βασιλείς της Θράκης Επεξεργασία

  • Ρωμαίος επίτροπος ορίζει τον Ροιμητάλκη Γ΄ κυβερνήτη σε περιοχή της Θράκης 26-38

Γενεαλογία βασιλέων των Σαπαίων Επεξεργασία

Ροιμητάλκης
ΔΥΝ. ΣΑΠΑΙΩΝ
Κότυς Α΄ (Σαπαίων)
Μάρκος Αντώνιος
ΓΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΩΝ
σύζ. Αντωνία Υβρίδα Μικρότερη
Ρησκούπορις Α΄ (Σαπαίων)Ράσκος
Αντωνία Πρίμα
σύζ. Πυθόδωρος ο Τραλλιανός
ΟΙΚ. ΠΥΘΟΔΩΡΟΥ
Κότυς Β΄ (Σαπαίων)
Πυθοδωρίδα του Πόντου
σύζ. Πολέμων Α΄ του Πόντου
ΔΥΝ. ΠΟΛΕΜΩΝΟΣ
Ροιμητάλκης Α΄
σύζ. Πυθοδωρίς Α΄
(γυναίκα)
συζ. Κότυς Ζ΄
βασ. των Ασταίων
ΔΥΝ. ΑΣΤΕΩΝ
Ρησκούπορις Β΄ (Σαπαίων)
βασ. της Δ. Θράκης
Αντωνία ΤρύφαιναΚότυς Γ΄ (Σαπαίων)
βασ. της Α. Θράκης
Ροιμητάλκης Γ΄
Ροιμητάλκης Β΄
βασ. της Θράκης
Γηπαίπυρις
σύζ. Τ. Ι. Ασπούργος
βασ. του Βοσπόρου
Κότυς Θ΄
βασ. της Μικρής Αρμενίας
Πυθοδωρίς Β΄

Βιβλιογραφικές αναφορές Επεξεργασία

  1. Pausanias's Description Of Greece V4: Commentary On Books VI-VIII by James G. Frazer,2006, page 132: "... 10. 6. led an army against . . . Abrupolis, king of the Sapaeans etc. The Sapaeans were a Thracian tribe in the neighbourhood of Abdera..."
  2. Pausanias, Description of Greece,Achaia,7.10.1,"Perseus, the son of Philip, who was at peace with Rome in accordance with a treaty his father Philip had made, resolved to break the oaths, and leading an army against the Sapaeans and their king Abrupolis, allies of the Romans, made their country desolate. These Sapaeans Archilochus5 mentions in an iambic line.The Macedonians and Perseus were conquered because of this wrong done to the Sapaeans, and afterwards ten Roman senators were sent to arrange the affairs of Macedonia in the best interests of the Romans. When they came to Greece, Callicrates curried favour with them, no form of flattery, whether in word or in deed, being too gross for him to use. One member of the commission, a most dishonorable man, Callicrates so captivated that he actually persuaded him to attend the meeting of the Achaean League."
  3. Thracian Kings, University of Michigan

Δείτε επίσης Επεξεργασία