Σημαία των Νησιών Κέιμαν

Η σημαία των Νήσων Κέιμαν καθιερώθηκε το 1959. Πριν από αυτήν, τα νησιά χρησιμοποιούσαν τη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου για όλες τις επίσημες περιστάσεις.

Σημαία των Νήσων Κέιμαν, από το 1999. Λόγος σημαίας: 1:2
Σημαία των Νήσων Κέιμαν, σε χρήση πριν από το 1999. Λόγος σημαίας: 1:2
Σημαία των πολιτών. Λόγος: 1:2
Σημαία του Κυβερνήτη των νησιών

Η σημαία είναι μπλε με τη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου στο τετραγωνάκι και περιέχει το Εθνόσημο των Νησιών Κέιμαν. Η σημαία που χρησιμοποιούν οι πολίτες είναι αυτή που περιγράφηκε παραπάνω, με τη διαφορά ότι το φόντο είναι κόκκινο.

Ο Κυβερνήτης των Νήσων χρησιμοποιεί τη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου με το εθνόσημο ενσωματωμένο.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία