Ο Σιγγιτικός κόλπος είναι η αρχαία ονομασία του ανατολικού από τους δύο κόλπους που σχηματίζονται στη Χαλκιδική μεταξύ των χερσονήσων της Σιθωνίας (δυτικά), σημερινού Λογγου, και της Ακτής (ανατολικά), σημερινού Αγίου Όρους.

Άποψη από το μυχό του Σιγγιτικού κόλπου. Αριστερά η χερσόνησος του Άθω και δεξιά η Σιθωνία (όρος Ίταμος)

Άκρα του Σιγγιτικού κόλπου είναι ΝΔ. το ακρωτήριο Δέρις μεταξύ των ακρωτηρίων Δρέπανο και Ψευδό της Σιθωνίας και το ακρωτήριο Νυμφαίο, σημερινού Άθωνος ΝΑ.. Ο Στράβων ονομάζει τον κόλπο αυτόν Σιγγικόν, τονίζοντας ότι: "ἀπὸ τῆς ἐν αὐτῷ πόλεως ἀρχαίας κατεσκαμμένης Σίγγου τοὔνομα". Ο Σιγγιτικός κόλπος έχει εύρος 13 μίλια, είσδυση 26 μίλια και μέγιστο βάθος 521 μέτρα.

Σημαντικά αγκυροβόλια του Σιγγιτικού είναι ο λιμένας Πόρτο Συκιά προς το νοτιοδυτικό κέρας, ο λιμένας Άγιος Δημήτριος που σχηματίζεται από φερώνυμη νησίδα Δ.ΝΔ. του μυχού του και ο όρμος Πρόβλακας που βρίσκεται απέναντι του προηγουμένου Β.ΒΑ. του μυχού κοντά στη λεγομενη διώρυγα του Ξέρξη.

Πόλεις και κωμόπολεις

Επεξεργασία

Οι πόλεις και οι κωμοπόλεις που βρίσκονται δίπλα στον Σιγγιτικό Κόλπο είναι:

Νησιά και νησίδες

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία