Ο τίτλος σουλτάνα, αν και ακούγεται ως θηλυκό του σουλτάνου, δεν αποδίδοταν στη σύζυγο του σουλτάνου, εφόσον κάτι τέτοιο ήταν αδιανόητο στην Οθωμανική αυτοκρατορία ακόμα και η σύζυγος του σουλτάνου να απολαμβάνει ίδιες τιμές. Ο τιμητικός αυτός τίτλος αποδίδοταν μόνο στις κόρες, και ως εκ τούτου στις αδελφές, των σουλτάνων.
Ο τίτλος σουλτάνα αντιστοιχεί στον τίτλο «πριγκίπισσα». Η μητέρα του σουλτάνου (βασιλομήτωρ) έφερε τον τίτλο βαλιντέ σουλτάνα ή απλά «βαλιντέ» (εξελλην. βαλιδέ).

Για τις γυναίκες των σουλτάνων χρησιμοποιούνταν ο τίτλος καντίν (= σύζυγος). Παρ' όλα αυτά, ορισμένες από τις γυναίκες του χαρεμιού ήταν δυνατό να φέρουν τον τίτλο της «χασεκί σουλτάνας», δηλαδή της μητέρας ενός αρσενικού παιδιού και διαδόχου του σουλτάνου. Η «χασεκί σουλτάνα» θεωρούνταν η δεύτερη σε δύναμη γυναίκα στο παλάτι μετά τη «βαλιντέ». Η ίδια γινόταν βαλιντέ μετά την άνοδο του πρίγκιπα («σεχζαντέ»), στον θρόνο.


  • Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. ΚΒ΄, σελ. 149