Το σοφιστικό κίνημα είναι φιλοσοφική θεώρηση η οποία εμφανίστηκε στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., και αποτελεί μια σημαντική τομή ως προς τις κατευθύνσεις που πήρε ο φιλοσοφικός στοχασμός και τον τρόπο με τον οποίο οι φιλόσοφοι και διανοούμενοι ερμήνευαν τα θέματα της κοινωνίας. Δυο σημαντικοί παράγοντες καθόρισαν την εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης. Αφενός οι κατευθύνσεις που αργά αλλά σταθερά είχε ήδη αρχίσει να παίρνει η φιλοσοφία στα προηγούμενα χρόνια. Αφετέρου, μεγάλες αλλαγές που σημειώνονται στις ελληνικές κοινωνίες μετά τους Περσικούς πολέμους.

Πηγή Επεξεργασία

  • Αρχαία Ελληνικά - Φιλοσοφικός λόγος, Γ´ Γενικού Λυκείου. εκδ. ΟΕΔΒ