Σταθερά

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Ο όρος σταθερά μπορεί να αναφέρεται σε κάποια αναλλοίωτη παράμετρο ή αριθμητική αξία, που μπορεί να συσχετίζεται με τα εξής:

ΜαθηματικάΕπεξεργασία

ΦυσικήΕπεξεργασία


 
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.