Το Στρατηγάτο Παλατζά (Στρατηγάτον Παλατζά) ήταν διοικητική διαίρεση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ήταν από τα μικρά σε έκταση αλλά και συνοριακά Θέματα.

Η Άννα Κομνηνή το αναφέρει στην Αλεξιάδα σαν στρατηγάτο και μία από τις περιοχές που δόθηκαν στον Βαλδουίνο της Βουλώνης με την Συνθήκη της Δεαβόλεως. Περιλάμβανε το Κάστρο του Παλατζά την ομώνυμη πολίχνη, και τα γύρω χωριά.[1] Περιλάμβανε το Κάστρο του Παλατζά, στην σημερινή Συρία όπου ταυτίζεται με το Μπαλγκάτ, την ομώνυμη πολίχνη, και τα γύρω χωριά.

Αρχικά δημιουργήθηκε σαν ξεχωριστό θέμα αλλά με την απελευθέρωση της Αντιόχειας και την δημιουργία του Δουκάτου, εντάχτηκε την ίδια χρονιά, εκεί σαν στρατηγίδα του.[2]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. [...]113.12.19 τὸ στρατηγάτον Παλατζά [...] καὶ τὰ ὑπὸ ταῦτα πάντα κάστρα τε καὶ πολίχνια καὶ ἡ ἑκάστῳ προσήκουσα χώρα [...], Άννα Κομνηνή, Αλεξιάς, βιβλίο 13
  2. Γεώργιος Α. Λεβενιώτης, Η πολιτική κατάρρευση του Βυζαντίου στην ανατολή, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 321