Σχηματισμός (στρατιωτικός)

(Ανακατεύθυνση από Στρατιωτικός σχηματισμός)

Στην στρατιωτική τακτική με τον όρο σχηματισμός ή ευρύτερα στρατιωτικός σχηματισμός χαρακτηρίζεται μεγάλη στρατιωτική μονάδα που διοικείται από ανώτατο αξιωματικό και συγκροτείται από επιμέρους στρατιωτικές μονάδες διαφόρων Όπλων και Σωμάτων.

Γενικά υφίστανται τέσσερις βαθμίδες στρατιωτικού σχηματισμού, που κατ' αύξουσα διαβάθμιση είναι:

  1. Η Ταξιαρχία, στην οποία ο Διοικητής είναι Ταξίαρχος
  2. Η Μεραρχία, στην οποία ο Διοικητής είναι Υποστράτηγος
  3. Το Σώμα Στρατού, στην οποία ο Διοικητής είναι Αντιστράτηγος
  4. Η Στρατιά, στην οποία ο Διοικητής είναι Στρατηγός

Στην σύγχρονη εποχή πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο να συγκροτούνται και άλλοι σχηματισμοί ακόμα μεγαλύτεροι, με επιμέρους ομάδες Μεραρχιών ή τμημάτων Στρατιάς, ιδίως από διακρατικούς στρατιωτικούς συνασπισμούς όπως του ΝΑΤΟ.