Η συγγένεια εξ αίματος είναι το είδος συγγένειας κατά το οποίο ένας άνθρωπος κατάγεται από τον ίδιο πρόγονο μαζί με άλλα άτομα.

Ο αριθμός δίπλα σε κάθε κουτί στον πίνακα συγγένειας εξ αίματος δείχνει τον βαθμό της σχέσης για κάθε άτομο.

Οι νόμοι πολλών περιοχών χρησιμοποιούν την συγγένεια εξ αίματος για να καθορίσουν τις απαγορευμένες σεξουαλικές σχέσεις και γάμους. Οι εν λόγω κανόνες χρησιμοποιούνται και για τον ορισμό των κληρονόμων μιας περιουσίας, νόμοι που διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Σε ορισμένες περιοχές και εποχές, ο γάμος μεταξύ ξαδερφών είναι κοινωνικά αποδεκτός και αναμενόμενος, ενώ σε άλλες, λόγω της αιμομιξίας, είναι ταμπού.

Ο βαθμός της σχετικής συγγένειας εξ αίματος μπορεί να παρουσιαστεί με ένα πίνακα συγγένειας εξ αίματος στο οποίο κάθε επίπεδο γραμμικής συγγένειας εξ αίματος (με βάση την γενιά ή την μείωση) εμφανίζεται ως μια σειρά, και τα άτομα με συγγένεια εξ αίματος μοιράζονται την ίδια σειρά.[1] Το Σύστημα των Κόμβων είναι αριθμητικός συμβολισμός για την συγγένεια εξ αίματος χρησιμοποιώντας τον αριθμό των κοινών προγόνων Ανεντάφελ.[2]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. table of consanguinity
  2. Højrup, Knud, "The Knot System: A Numeric Notation of Relationship", National Genealogical Society Quarterly, Vol. 84, Numb. 2, p. 115, June 1996, ISSN 0027-934X.