Συζήτηση:Γεωμετρική εποχή

Τελευταίο σχόλιο: πριν από 11 έτη από C messier στο θέμα Εσφαλμένες πληροφορίες 2
Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Αρχαία Ελλάδα Αυτό το λήμμα είναι στο πλαίσιο ενδιαφέροντος της «Βικιεπιχείρησης Αρχαία Ελλάδα», μια προσπάθεια για την βελτίωση και εμπλουτισμό της Βικιπαίδειας με λήμματα που αφορούν αυτό τον τομέα.
Για να συμμετάσχετε και εσείς στη Βικιεπιχείρηση, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα όπου μπορείτε να συμμετάσχετε στη συζήτηση και να δείτε ανοιχτά ζητήματα για εργασία.
Λήμμα τάξης Έναρξη Έναρξη Αυτό το λήμμα αποτιμήθηκε ως τάξης Έναρξη κατά την κλίμακα ποιότητας.
Ύψιστης Αυτό το λήμμα έχει αποτιμηθεί ως λήμμα με Ύψιστη σπουδαιότητα κατά την κλίμακα σπουδαιότητας.

Φθόγγοι ήχοι γράμματα Επεξεργασία

Οι φθόγγοι είναι οι ήχοι των γραμμάτων. Ο ήχος κάθε φθόγγου αντιστοιχίζεται με το σχήμα ενός συμβόλου/γράμματος. Το σχήμα κάθε γράμματος παραπέμπει σε μια έννοια και μια σημασία. Το σχήμα του γράμματος παραπέμπει στο σχήμα που παίρνει το στόμα και η γλώσσα στην εκφώνηση του ήχου με τον οποίο το γράμμα προφέρεται. Με άλλα λόγια: το σχήμα και ο ήχος ενός γράμματος παραπέμπει σε μια σημασία. Οι σημασίες των γραμμάτων δομούν την σημασία λέξεων. Τα παραπάνω αποδεικνύονται από το γεγονός ότι τα γράμματα και οι φθόγγοι τους είναι λίγα σε σύγκρηση με τα πράματα που είναι άπειρα. Συνδιασμοί γραμμάτων/φθόγγων/σημασιών δομούν τις άπειρες λέξεις οι οποίες σημαίνουν τα άπειρα πραγματικά και αφηρημένα. Τα "ελληνικά" γράμματα είναι πολύ παλαιότερα των φοινικικών. Τα ελληνικά γράμματα προϋπήρχαν των ιερογλυφικών της Κρήτης και των γραμικών γραφών καθώς και όλων των άλλων γραφών της ευρύτερης περιοχής της μέσης ανατολής.Τα γράμματα δεν ήσαν ούτε φοινικικά ούτε ελληνικά. Ανήκαν στην προϊνδοευρωπαϊκή κοινή γλώσσα (βλ.Βαβέλ)απο την οποία προήλθαν αυτές οι γλώσσες. Φαίνεται ότι τα ελληνικά κράτησαν περισσότερα στοιχεία από εκείνη την πρωτογλώσσα. Θεόδωρος Χατζηχριστοδούλου e-mail : theo_xatz@hotmail.com Πάφος-Κύπρος

Λάθος...λάθος...λάθος. Τα γράμματα δεν έχουν ήχους. Τα γράμματα έχουν μόνον σχήματα. Το σχήμα δεν παραπέμπει σε έννοια αλλά η έννοια απεικονίζεται με ένα ιδιάζον σχήμα. Όχι μια έννοια και μία σημασία αλλά μια έννοια και πολλές σημασίες. Π.Χ. Η έννοια της φυσικής διαστολής απεικονίζεται με το σχήμα του Λ και έχει πολλές σημασίες. Το διαστέλλω, το εξωτερικεύω, το απλώνω και ενδεχομένως και πάρα πολλές άλλες. Το σχήμα και ο ήχος δεν παραπέμπουν σε κανμία σημασία. Εκ της έννοιας των στοιχείων συνθέτομεν και μετά την σύνθεσιν επέρχεται η σημασία. Η σύνθεση πάντοτε προτάσσεται της σημασίας. Και άλλο ένα πολύ μεγάλο λάθος. Τα γράμματα δεν ανήκαν σε κανμία προινδοευροπαική γλώσσα. Τα γράμματα τα είχαν οι Γραικοί και τα μετέδωσαν οι προγονοί μου πελασγοί. Και παλαιά μαρτυρία λέγει. τὰ (πράγματα, γράμματα) δὲ τὸν ἐπὶ Δευκαλίωνος κατακλυσμὸν οὐδεὶς τῶν περιλειφθέντων Ἑλλήνων ἐφύλαξεν αὐτῶν τὴν μνήμην, πλὴν τῶν Πελασγῶν τῶν ἀφ’ Ἑλλάδος εἰς βαρβάρους πλανηθέντων, οὓς καὶ ὁ ποιητὴς δίους καλεῖ,φάσκων καὶ Λέλεγες καὶ Καύκωνες δῖοί τε ΠελασγοίNestanaios 07:09, 14 Ιουνίου 2011 (UTC)Απάντηση


Λυπάμαι, τα γράμματα στις φωνητικές γραφές δεν σημαίνουν τίποτε. Ούτε τα σχήματά τους, ούτε τα ονόματά τους. Σημαίνουν κάτι μόνο στις σημασιογραφικές γραφές. Το σύμβολο 1 παριστάνει τον αριθμό ένα. Αυτό το σύμβολο είναι η κατά σύμβαση γραπτή απόδοση της έννοιας που αποδίδεται προφορικά με τη λέξη ένα. Τα γράμματα της λέξης ένα παριστάνουν μόνο τους απλούς ήχους άπό τους οποίους σχηματίζεται ο σύνθετος ήχος που ακούμε όταν προφέρουμε τη λέξη ένα. Μάλιστα το γράμμα ε παριστάνει το μοναδικό ήχο από τον οποίο σχηματίζεται η πρώτη συλλαβή της λέξης και τα γράμματα ν και α παριστάνουν τους ήχους από τους οποίους σχηματίζεται η δεύτερη συλλαβή της λέξης. Σημειώστε ότι και οι ήχοι των συλλαβών δεν σημαίνουν τίποτε ή τίποτε σχετικό με την έννοια της λέξης. Και κάτι ακόμη. Στα συλλαβικά συστήματα γραφής γράφεται για κάθε συλλαβή ένα γράμμα. Το γράμμα αυτό παριστάνει αποκλειστικά τον ήχο της συλλαβής και δεν παριστάνει τίποτε σχετικό με την έννοια της λέξης. Και σε σχέση με τα όσα αναφέρετε σκεφθείτε μόνο ότι οι λέξεις προϋπήρχαν της γραφής. Δεν δημιούργησε η γραφή τη γλώσσα. Δημιούργησε μόνο νέους όρους εξέλιξής της.Γιάννης


Δεν είναι σίγουρο ότι οι λέξεις προϋπήρχαν της γραφής και υπάρχουν πολλές ενδείξεις. Λέγεται ότι ο θεός έδωκε τον λόγο στον άνθρωπο καταγεγραμμένο. Εγώ δεν πιστεύω ότι η γλώσσα δημιούργησε την γραφή. Πιστεύω ακράδαντα ότι η γραφή δημιούργησε την γλώσσα. Τα φυσικά φαινόμενα και γενικότερα τα φυσικά πράγματα(κρύο, ζέστη, κεραυνός, αστραπή, γλυκό ,πικρό, κλπ. κλπ.) επιδρούν στις αισθήσεις (όραση, ακοή, αφή, γεύση) και οι αισθήσεις ενεργοποιούν την γλώσσα και γίνεται η εκφώνηση. Αυτά τα φυσικά φαινόμενα τροποποιήθηκαν συν τω χρόνω και τώρα έχουν παντελώς ανοήτως περιορισθεί σε είκοσι και τέσσερα• και η γλώσσα στην συνέχεια περιορίστηκε και αυτή παντελώς ανοήτως σε ένα βιβλίο που γράφει στο εξώφυλλο με μεγάλα γράμματα ⟨⟨ΛΕΞΙΚΟ⟩⟩. Παλαιότερα έγραφαν και ετυμολογικό. Τώρα έχει παύσει αυτό. Ένας άλλος λόγος που δεν δημιούργησε η γλώσσα την γραφή είναι ότι ο ομιλών πολύ, σκέπτεται λίγο και η δημιουργία απαιτεί πολύ νιονιό. Το αυτό συμβαίνει και με τον γράφοντα πάρα πολλά. Η συντομία είναι αρετή λόγου• η μακρολογία ουχί.Nestanaios 15:12, 27 Δεκεμβρίου 2011 (UTC)Απάντηση


Δηλαδή οι άνθρωποι πριν αρχίσουν να γράφουν δεν μιλούσαν, δεν εσυνενοούντο; Και οι λαοί που γνώρισαν τη γραφή σε εξαιρετικά πρόσφατες εποχές, όταν έμαθαν τη γραφή άρχισαν να μιλούν; Και οι πρωτόγονοι λαοί που ανακαλύφθηκαν τον εικοστό αιώνα και δεν είχαν γραφή, μεχρι τότε δεν μιλούσαν; Ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω. Γιάννης

Αφού η γραφή δημιούργησε τη γλώσσα, όταν άρχισαν να γράφουν τι ακριβώς έγραφαν, αφού δεν υπήρχε γλώσσα; Πολύ θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό. --Ttzavarasσυζήτηση 21:27, 7 Ιουνίου 2012 (UTC)Απάντηση


Η γνώση απαιτεί χρόνο. Διάβασε ξανά αυτά που έγραψα.Nestanaios 19:14, 5 Ιανουαρίου 2012 (UTC)Απάντηση

Ο Όμηρος είναι πριν το ηφαίστειο της θήρας. Επεξεργασία

Ο Όμηρος στα δύο μεγάλα διασωθέντα έργα του, Ιλιάς και Οδύσσεια έχει πει πολλά για τον Μίνωα και για τον μινωικό πολιτισμό. Για την μινωική έκρηξη που κατέστρεψε αυτόν τον πολιτισμό δεν γνωρίζει τίποτα. Συμπεραίνω ότι ο Όμηρος είναι προγενέστερος αυτής.Nestanaios 12:12, 13 Ιουνίου 2011 (UTC)Απάντηση

Ο μυκηναϊκός πολιτισμός άνθισε μετά την καταστροφή του Μινωικού πολιτισμού (από το ηφαίστειο). Στος τέλος της μυκηναικού πολιτισμού γίνεται ο Τρωϊκός πόλεμος, όποτε σύμφωνα με τα λεγόμενά σου, ο Όμηρος έγραφε φανταστικά μελλοντικά γεγονότα. Μπορεί και έτσι να έγινε, δε ξέρουμε.

Προσωπικά πιστεύω ότι ο μινωικός πολιτισμός έκανε τόσο εντύπωση στους αρχαίους Έλληνες που πρακτικά έμεινε αθάνατος μέσα από τις προφορικές διαδόσεις. --C Messier 09:13, 14 Μαρτίου 2012 (UTC)Απάντηση

Ο μινωικός πολιτισμός δεν τελειώνει με τον θάνατο του Μίνωα. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός δεν τελειώνει ούτε με τον θάνατο του Αγαμέμνονα ούτε με τον θάνατο του Ορέστη και ούτε είχε τελειώσει με τον θάνατο του Περσέα και του Ευρυσθέα. Ο Όμηρος γνωρίζει για τον Μίνωα και για τον μινωικό πολιτισμό της εποχής του Μίνωα. Το ηφαίστειο κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος αυτού του πολιτισμού. Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το ηφαίστειο σκότωσε και τον Μίνωα διότι θα μας το είχε πει ο Όμηρος. Ο Όμηρος είναι μεταγενέστερος του Μίνωα και προγενέστερος του ηφαιστείου και πολύ πριν "πουλήσουν οι Φοίνικες τα γράμματα στους έλληνες". Αυτό δεν προσπαθούμε να αποδείξουμε;

Προφορικές διαδόσεις; ΟΧΙ!!! ΟΧΙ!!! ΟΧΙ!!! 30.000 στοίχοι δεν απομνημονεύονται, εκτός και υπήρχαν μαγνητόφωνα την τότε εποχή.

Φανταστικά μελλοντικά γεγονότα εγώ δεν είπα. Ο Όμηρος έγραψε ιστορικά γεγονότα ποιητικῇ αδείᾲ.--Nestanaios (talk) 17:27, 31 Μαρτίου 2012 (UTC)Απάντηση

Σίγουρα δε καταστράφηκε εντελώς, αλλά δεν κατάφερε να ανακάμψει στα πρότερα μεγαλεία, ίσως έφτασε και μέχρι τα γεωμετρικά χρόνια. Σαφώς 30.000 στίχοι δεν απομνημονεύονται αλλά και υπάρχουν πολλές τεχνικές μνήμης για τους θυμάσε στο περιπού. Ότι σου προκαλεί μεγάλη εντύπωση το θυμάσαι (έτσι επέζησε ο Μίνωας). Και θέλω να σε ρωτήσω τι είναι ο Μίνωας, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο (ιστορικό ή μη) ή μια σειρά προσώπων όπως λέμε, ο Φαραώ. Με τη δεύτερη έννοια θα συμφωνούσα μαζί σου. Στη πρώτη περίπτωση πότε έζησε, ήταν σύγχρονος του Ομήρου και γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος για το ηφαίστειο; Στο αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου υπάρχουν πολλά εκθέματα μινωικού στυλ που χρονολογούνται στους γεωμετρικούς χρόνους. Αρκετά από τα γεγονότα αυτών των αρχαίων χρόνων έχουν περάσει στη σφαίρα του μύθου, όπως ο Αγαμέμνωνας, ο Περσέας και ο Μίνωας. Όσο για τα γράμματα ναι, τα ομηρικά έπη είναι αρχαιότερα του φοινικικού αλφαβήτου. --C Messier 13:58, 2 Απριλίου 2012 (UTC)Απάντηση

Ο Μίνως ο κρήσιος ήταν ένας. Τεχνικές μνήμης; Είναι μόνο μία. Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ. Γιατί ο Όμηρος ζει ακόμα; Διότι κατέγραψε τα ποιήματά του. Φοινικικό αλφάβητο;;;; Στα υπόλοιπα συμφωνούμε.--Nestanaios (talk) 20:09, 2 Απριλίου 2012 (UTC)Απάντηση


Εσφαλμένες πληροφορίες 2 Επεξεργασία

Έχουν περάσει χρόνια από την αμφισβήτηση της ορθότητας κάποιων πληροφοριών και καμμιά απάντηση δε δόθηκε και καμμιά διόρθωση δεν έγινε. Επανέρχομαι με τον ίδιο τίτλο για να κάνω πιο φανερό το αβάσιμο κάποιων θέσεων και πιο φανερό το αδικαιολόγητο της επιμονής σε αυτές.

Αντίθετα λοιπόν με ότι γράφετε oύτε ο Ηρόδοτος ούτε ο Διόδωρος γράφουν ότι οι Έλληνες παρέλαβαν την αλφαβητική γραφή από τους Φοίνικες. Αυτό που γράφετε είναι αναληθές και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ο Ηρόδοτος γράφει ότι τα γράμματα είναι φοινικικά. Ακριβέστερα γράφει "νομίζω ότι τα γράμματα είναι φοινικικά".

Αλλά και τα φοινικικά είναι κυρίως αιγυπτιακά και κρητικά. Και άρκετά από τα κρητικά μοιάζουν με γράμματα προβαθμίδων γραφής και με γράμματα του αλφαβήτου. Και γράμματα προβαθμίδων γραφής μοιάζουν περισσότερο με γράμματα του αλφαβήτου από όσο μοιάζουν τα φοινικικά τα κρητικά, τα ελληνικά κυπριακά και τα γράμματα των κυπρομινωικών γραφών. Κάποια από αυτά επίσης μοιάζουν με τα αλφαβητικά.

Και όλες αυτές οι γραφές, εκτός την ελληνική κυπριακή γραφή ,είναι παλαιότερες από τη φοινικική. Και καμιά, δεν είναι αλφαβητική. Και αυτό το καμιά περιλαμβάνει και τη φοινικική. Και η ελληνική κυπριακή γραφή είναι ακριβέστερη στην ακρίβεια απόδοσης της γλώσσας από τη φοινικική. Αλλά και η γραμμική Β υπερέχει σε αυτό το ζήτημα της φοινικικής και είναι παλαιότερή της.

Η ανακάλυψη του αλφαβήτου είναι η ανακάλυψη των φθόγγων, δηλαδή η ανακάλυψη του ότι οι ήχοι των συλλαβών είναι σύνθετοι και η ανάλυσή τους στους απλούς ήχους από τους οποίους αποτελούνται, και η εξέλιξη των συστημάτων γραφής ολοκληρώνεται με την ελληνική ανακάλυψη του αλφαβήτου (Μπριτάννικα).

Ο επινοητής της αλφαβητικής γραφής ήταν χρήστης της ελληνικής κυπριακής συλλαβικής γραφής. Όταν λοιπόν ανέλυε τους συλλαβικούς ήχους που τους συμβόλιζε με κυπριακά συλλαβικά γράμματα στους απλούς ήχους από τους οποίους αποτελούνται, ανακάλυψε νέους ήχους και χρειάστηκε νέα γράμματα για να τους καταγράψει. Ακαλύοντας για παράδειγμα τον συλλαβικό ήχο [κο] (το γράμμα που τον παρίστανε έμοιαζε με το Λ ), ανακάλυψε τους απλούς ήχους [κ] και [ο] και χρειάστηκε νέα γράμματα για να τους γράψει.

Επαναλαμβάνω ότι ως γράμματα για την γραπτή παράσταση των απλών ήχων, των φθόγγων που ανακάλυψε, ο επινοητής της αλφαβητικής γραφής χρησιμοποίησε κυρίως γράμματα της φοινικικής γραφής συμπληρώνοντάς τα και αλλάζοντάς τους τη χρήση αλλά και τη μορφή, το τελευταίο λόγω συνηθειών που είχε αποκτήσει από τη χρήση της ελληνικής κυπριακής γραφής. Βαθμιαία οι Έλληνες άλλαξαν περαιτέρω τον τρόπο γραφής των γραμμάτων.

Αυτή είναι η συνεισφορά της φοινικικής γραφής. Η ανακάλυψη του αλφαβήτου είναι όμως η ανάλυση των συλλαβικών ήχων στους απλούς ήχους από τους οποίους αποτελούνται. Και αυτό προήλθε από κατανόηση της δομής της γλώσσας, κατανόηση που επήλθε ως αποτέλεσμα της προσπάθειας βελτίωσης της γραφής. Και αυτή η προσπάθεια ανακαλύπτεται στα ελληνικά συστήματα γραφής (γραμμική Β, ελληνική κυπριακή συλλαβική γραφή, αλφάβητο). Πρέπει να προσθέσουμε ακόμη ότι οι Έλληνες από τους Μινωίτες και όχι από τους Σημίτες έμαθαν να γράφουν και ότι τις μινωικές γραφές βελτίωσαν, όχι τις σημιτικές.

Σχετικά με αυτά τα θέματα επισημαίνω ότι, τα χαρακτηριστικά ορισμένων γραμμάτων και αυτή καθεαυτή η επιλογή κάποιων άλλων γραμμάτων και κυρίως η χρησιμοποίηση ενός μόνο γράμματος για την παράσταση του όχι απλού ήχου [κσ], εξηγούνται μόνο με την αναγνώριση του ότι ο επινοητής ήταν εξοικειωμένος με τη χρήση της ελληνικής κυπριακής συλλαβικής γραφής.

Επιπλέον, στη Φοινικική γραφή τα γράμματα έχουν χαρακτήρα μικρών γραμμάτων, είναι μακρόστενα και δίνουν στα κείμενα εντελώς διαφορετική είκόνα από εκείνη που έχουν τα αρχαιοελληνικά αλφαβητικά κείμενα που γράφονταν πάντοτε με κεφαλαία γράμματα. Με κεφαλαία γράμματα γραφόταν και η γραμμική Α, και η γραμμική Β, και η ελληνική κυπριακή γραφή.

Σε όλες τις γραφές έχουν χρησιμοποιηθεί γράμματα από προηγούμενα συστήματα γραφής. Ακόμη έχουν χρησιμοποιηθεί σε γραφές ως γράμματα και σύμβολα που εχρησιμοποιούντο σε προβαθμίδες της γραφής. Χωρίς αμφιβολία, σχεδόν όλα τα γράμματα έλκουν την απώτατη καταγωγή τους είτε από ιερογλυφικά είτε από διάφορα γραπτά σύμβολα επικοινωνίας και τελετών που χρησιμοποιούντο κατά τη νεολιθική εποχή.


Γιάννης (Ιωάννης Κουμερτάς Περιηγητής) 18-02-2013

Στη Βικιπαίδεια όλοι μπορούν να συνεισφέρουν, ακόμη και εσύ. Δε χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο για να συνεισφέρεις. Απλώς επιλέγεις την επεξεργασία στη κορυφή του κειμένου και μπορείς να αλλάξεις το κείμενο. Αν έχεις διαθέσιμες πηγές που να τεκμηριώνουν αυτά που γράφεις, τότε μπορείς να προβείς ελεύθερα σε αλλαγές. Αν από την άλλη αυτά είναι δικά σου συμπεράσματα, τότε αποτελούν πρωτότυπη έρευνα, την οποία η Βικιπαίδεια δεν δημοσιεύει. Ο επόμενος σύνδεσμος θα σου φανεί χρήσιμος για την παράθεση των πηγών σου: Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών. Ένα όρθος τεκμηριωμένο κείμενο δύσκολα θα διαγραφεί ή θα αφαιρεθεί. --C Messier 11:40, 18 Φεβρουαρίου 2013 (UTC)Απάντηση

Το ότι ο Ηρόδοτος γράφει αυτά που αναφέρω και όχι όσα γράφετε θα το επιβεβαιώσετε διαβάζοντας το κείμενο του Ηρόδοτου. Τι άλλη τεκμηρίωση χρειάζεται; Το να δείτε τι γράφει ο Ηρόδοτος δεν νομίζω ότι αποτελεί πρωτότυπη έρευνα.

Για τα υπόλοιπα έχω κάνει παραπομπή (από την πρώτη παρέμβασή μου) σε κείμενό μου που αν το διαβάσετε θα βρείτε τι είδους τεκμηρίωση υπάρχει και θα διαπιστώσετε και το αν υπάρχουν και κάποιες αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν συμπεράσματα προσωπικής έρευνας. Προσέξτε όμως . Εγώ λέω ότι κάποια από αυτά που εσείς δημοσιεύετε είναι ατεκμηρίωτα και ότι δεν αποτελεί τεκμηρίωση το να πείτε ότι αυτό που γράφετε το έχει υποστηρίξει και κάποιος άλλος, όταν μάλιστα ούτε αυτός ο άλλος δίνει αρχικές αξιόπιστες πηγές και εύλογες εξηγήσεις. Για τα υπόλοιπα θέματα υπάρχει προϊστορία στην οποία δεν θέλω να αναφερθώ.

Ιωάννης Κουμερτάς Περιηγητής 18-02-2013

Δεν καταλάβατε το σκοπό του μηνύματος που άφησα. Σας λέω ότι μπορείτε να επεξεργαστείτε και να βελτιώσετε το κείμενο.

  • Δυστυχώς εγώ, όπως και πολλοί άλλοι αναγνώστες δεν ξέρουμε που έγραψε αυτό ο Ηρόδοτος για να το επιβεβαιώσουμε. Μπορείτε να γράψεται σε ποιο βιβλίο, κεφάλαιο, παράγραφο είναι γραμμένο; Θα βοηθούσε πάρα πολύ.
  • Συμφωνώ ότι ένα κείμενο, επειδή υπάρχει στη Βικιπαίδεια δεν σημαίνει ότι είναι σωστό, πόσο δε όταν δεν έχει παραπομπές.
  • Κάποιος που δεν ξέρει για την προέλευση του αλφάβητου, αν κάνει μια έρευνα στο διαδίκτυο θα διαπιστώσει ότι οι περισσότερες σελίδες αναφέρουν ότι το ελληνικό αλφάβητο αναπτύχθηκε από το φοινικικό (αν και δεν είχε φωνήεντα), πχ. Πανεπιστήμιο του Τόροντο, info-bible.org Υπάρχει αντίθετα και η άλλη, ότι εφευρέθηκε από τους Έλληνες το 11ο αιώνα π.Χ. και βελτιώθηκε από τους Φοίνικες.Πανεπιστήμιο του Χιούστον. Η κοινή εξήγηση για την ετυμολογία της αναφέρει ότι είναι παραφθορα των λέξεων άλεφ και μπετ.
  • Από ότι βλέπω έχεις γράψει πολλά πράγματα στις σελίδες συζήτησης για το αλφάβητο και το ελληνικό αλφάβητο, οπότε δεν πρόκειται να μιλήσω γενικά για την προέλευση του αλφαβήτου. Άλλωστε η βικιπαίδεια δεν είναι forum. Αν έχεις αξιόπιστες πηγές, μπορείς να επεξεργαστείς το λήμμα. --C Messier 12:30, 18 Φεβρουαρίου 2013 (UTC)Απάντηση

Το σίγουρο είναι ότι σε αυτή τη μορφή το λήμμα δεν παρουσιάζει όλες τις απόψεις για τη προέλευση του ελληνικού αλφαβήτου. --C Messier 12:41, 18 Φεβρουαρίου 2013 (UTC)Απάντηση

Για να μη λέμε πολλά επιτρέψτε μου μόνο δύο ερωτήματα αν και τη φράση "βελτιώθηκε από τους Φοίνικες" (το αλφάβητο), δεν μπορώ να την καταλάβω. Τα δύο ερωτήματα λοιπόν.

- Γιατί δεν ζητάτε από το συνεργάτη σας ή τον άγνωστο σε σας συντάκτη του άρθρου, να σας πει για το πού βρήκε ότι ο Ηρόδοτος πραγματικά αναφέρει τα όσα στο άρθρο του αποδίδετε;

- Στα δύο μελετήματα ή απλώς δημοσιεύματα που αναφέρετε, η λέξη αλφάβητο με ποιαν ακριβώς έννοια χρησιμοποιείται;

Ιωάννης Κουμερτάς Περιηγητής 18-02-2013

  • Γιατί δεν έχω τρόπο να επικοινωνήσω μαζί του. Να δεν σας κάνει κόπο (και για να γλυτώσουμε αρτέμωνες συζητήσεις και το παιχνίδι της κολοκυθίας) πού το λέει ο Ηρόδοτος; (γενικά για να τα Φοινικικά που τα αναφέρει να το δω)
  • Δεν ξέρω με ποια έννοια χρησιμοποιείται (έχει περισσότερες της μίας εννοείτε;)

Σημασία δεν έχουν οι απόψεις μου (αυτά που γράφω εδώ). Σημασία έχει αν η προσθήκη στο λήμμα ικανοποιεί μια πιο σφαιρική αναφορά στο θέμα της προέλευσης του ελληνικού αλφαβήτου. Ναι ή όχι;C Messier 13:21, 19 Φεβρουαρίου 2013 (UTC)Απάντηση


Αυτήν τη στιγμή που γράφω, δεν εμφανίζεται στη συζήτηση δικό μου κείμενο με τον τίτλο "Εσφαλμένες πληροφορίες". Λίγη ώρα πριν αυτό το κείμενο εμφανιζόταν, πλην όμως ήταν αλλοιωμένο με την προσθήκη μιας απαράδεκτης πρότασης που εμφανιζόταν ως δική μου τάχα, με προφανείς σκοπούς. Το επεσήμανα με σύντομη παρέμβασή μου και το κείμενο έπαψε να εμφανίζεται. Επίσης δεν εμφανίστηκε καθόλου η σημερινή μου παρέμβαση.

Γιάννης ή Ιωάννης Κουμερτάς Περιηγητής 19.08 4 Οκτωβρίου 2013

Μόλις ανακάλυψα ότι είχε υπάρξει και άλλη αλλοίωση του κειμένου μου "Εσφαλμένες πληροφορίες", με την προσθήκη και άλλης απαράδεκτης πρότασης με επιθετικούς χαρακτηρισμούς που αντικειμενικά αδυνάτιζε την απήχηση των επιχειρημάτων μου. Τώρα το ποιοι ήταν οι σκοποί, μου φαίνεται ζήτημα περίπλοκο. Ανακάλυψα επίσης ότι σήμερα έχουμε 5 Οκτωβρίου. Ζητώ συγνώμην από τους υπεύθυνους της Βικι Παιδεία για την οξύτητα και της αμέσως προηγούμενης παρέμβασής μου αλλά και της προηγούμενης της που δεν εμφανίζεται ακόμη.

Γιάννης ή Ιωάννης Κουμερτάς Περιηγητής 19.51 5 Οκτωβρίου 2013.

Επιστροφή στη σελίδα "Γεωμετρική εποχή".