Συζήτηση:Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Επιχείρηση Αττική Αυτό το λήμμα βρίσκεται στο πλαίσιο ενδιαφέροντος της «Βικιεπιχείρησης Αττική», μιας συνεργατικής προσπάθειας για την βελτίωση της κάλυψης των θεμάτων που αφορούν την Αττική από την Βικιπαίδεια.
Για να συμμετάσχετε και εσείς στη Βικιεπιχείρηση, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα.
Λήμμα προς επέκταση Προς επέκταση Αυτό το λήμμα αποτιμήθηκε ως τάξης προς επέκταση κατά την κλίμακα ποιότητας.
Ύψιστης Αυτό το λήμμα έχει αποτιμηθεί ως λήμμα με ύψιστη σπουδαιότητα κατά την κλίμακα σπουδαιότητας.


πρόταση για αλλαγή του τίτλου της σελίδας Επεξεργασία

Ο τίτλος της σελίδας αναφέρει: "Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας" αλλά σύμφωνα με το ΦΕΚ του καλλικράτη (resource στην ίδια σελίδα) ο δήμος έχει όνομα: "Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος" δλδ έχει καταργηθεί ο τίτλος "Νέας". Υπάρχει επίσης αναφορά και στην κεντρική σελίδα του δήμου:

"Το 2010, σύμφωνα με τις επιταγές του σχεδίου «Καλλικράτης» και βάση του νέου αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας, οι πόλεις της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας ενώθηκαν σε μία ενιαία αυτοδιοικητική οντότητα, το Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ..."

Επιστροφή στη σελίδα "Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας".