Συζήτηση:Εξίσωση

Προσθήκη θέματος
Ενεργές συζητήσεις
  • Είχε λάθος αντιστοίσιση στους ξένους όρους. Τη διορθώνω... εξίσωση → equalization όχι equation → ισότητα.

--Vchorozopoulos 01:44, 19 Οκτωβρίου 2009 (UTC)

Το άρθρο equalization μιλάει για φιλτράρισμα συχνοτήτων. Η εξίσωση περιγράφεται (μαζί με την ισότητα) στο equation. Λυδία 18:09, 18 Ιανουαρίου 2010 (UTC)

Ο όρος equalization νομίζω αποδίδεται ως "ισοστάθμιση" στα ελληνικά και αναφέρεται πράγματι σε φιλτράρισμα συχνοτήτων - εξ ου και "equalizer" = ισοσταθμιστής. --Ttzavarasσυζήτηση 20:14, 18 Ιανουαρίου 2010 (UTC)

Οπότε επαναφέρω τους γλωσσικούς συνδέσμους στο equation Λυδία 19:16, 20 Ιανουαρίου 2010 (UTC)

Σχόλιο 5-1-2019Επεξεργασία

Κατάσταση: νέα κοινοποίηση

Μια εξίσωση που έχει άπειρες λύσεις δεν είναι απαραίτητα ταυτότητα (όπως λέει στην εισαγωγή). Για παράδειγμα η εξίσωση ημx = 1 έχει άπειρες λύσεις, αλλά δεν είναι ταυτότητα, διότι δεν αληθεύει για κάθε πραγματική τιμή του x. Ταυτότητα λέγεται κάθε εξίσωση η οποία αληθεύει για οποιαδήποτε τιμή των αγνώστων (από το σύνολο ορισμού της). Αν μια εξίσωση έχει άπειρες λύσεις (νομίζω) λέγεται αόριστη. Αναφορά: Αθανασόπουλος Ιωάννης 5.55.59.114 06:27, 5 Ιανουαρίου 2019 (UTC)

Επιστροφή στη σελίδα "Εξίσωση".