Συζήτηση:Κώστας Στεργιόπουλος

Τελευταίο σχόλιο: πριν από 1 μήνα από 2A02:2149:8B8F:6800:19EF:FD39:9CD:AAD4 στο θέμα Σχόλιο 3-6-2024
Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ελληνικός Πολιτισμός Αυτό το λήμμα ξεκίνησε ή αναπτύχθηκε στα πλαίσια της «Βικιεπιχείρησης Ελληνικός Πολιτισμός», μια προσπάθεια για την βελτίωση και εμπλουτισμό της Βικιπαίδειας με λήμματα που αφορούν στον Ελληνικό Πολιτισμό.
Για να συμμετάσχετε και εσείς στη Βικιεπιχείρηση, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα.
Γ Αυτό το λήμμα αποτιμήθηκε ως τάξης Γ κατά την κλίμακα ποιότητας.
Μεσαία Αυτό το λήμμα έχει αποτιμηθεί ως λήμμα με Μεσαία σπουδαιότητα κατά την κλίμακα σπουδαιότητας.


Σχόλιο 3-6-2024

Επεξεργασία
Κατάσταση: νέα κοινοποίηση

Στο τμήμα "Εργογραφία"

1) το λήμμα "Τριαντάφυλλα μιανής ημέρας», Αθήνα, εκδ. Φέξης, 1965" είναι λάθος. Δεν είναι έργο του Στεργιόπουλου, αλλά του Τέλλου Άγρα. Ο Στεργιόπουλος είναι ο φιλολογικός επιμελητής της πρώτης έκδοσης των αδημοσίευτων ποιημάτων του Άγρα.

2) το λήμμα " "Η φύση της κριτικής και το έργο του κριτικού". Χανιά, ανάτυπο από το περιοδικό Θαλής, 1994" έχει λάθος το όνομα του περιοδικού, το οποίο είναι Θαλλώ. Αναφορά: Σ. Ν. Φιλιππίδης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Κρήτης, philippides@uoc.gr 2A02:2149:8B8F:6800:19EF:FD39:9CD:AAD4 07:15, 3 Ιουνίου 2024 (UTC)Απάντηση

Επιστροφή στη σελίδα "Κώστας Στεργιόπουλος".