Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ελληνικός Πολιτισμός

Η παρούσα σελίδα αφορά τη Βικιεπιχείρηση για τον ελληνικό πολιτισμό. Επειδή ο πολιτισμός είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του ελληνικού πνεύματος, μπορούμε ίσως να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη τέτοιων λημμάτων. Ενδεικτικά και μόνο δίνονται μερικά θέματα, χωρίς ιδιαίτερη σειρά, θέματα είτε στον ελλαδικό χώρο είτε εκτός από αυτόν:

 • Αρχαία θέατρα
 • Νεώτερα και σύγχρονα Θέατρα της Ελλάδας και της Κύπρου και ελληνικά θέατρα εκτός ελλαδικού χώρου
 • Ποιητές
 • Συγγραφείς
 • Βιβλία
 • Περιοδικά
 • Εφημερίδες
 • Μουσικοί
 • Πολιτιστικοί θεσμοί
 • Βραβεία
 • Αρχαία συγγράμματα
 • Αρχαίοι, αλλά και σύγχρονοι γλύπτες
 • Μουσεία (ελληνικά μουσεία, μουσεία με αρχαία ελληνική ή ελληνιστική τέχνη)
 • Εκθέματα μουσείων
 • Καλλιτεχνικά ρεύματα
 • Αρχιτεκτονική
 • Κινηματογράφος
 • Τηλεόραση
 • Κάστρα

Ο κατάλογος είναι ακόμη μεγαλύτερος και πιθανότατα ιδιαίτερα μεγάλος και σκοπός της Βικιεπιχείρησης δεν είναι να τον μεγαλώσει, αλλά να υποστηρίξουμε και να διευκολύνουμε τους χρήστες που γράφουν τέτοια λήμματα, είτε με καταλόγους από λήμματα που λείπουν, είτε με διαθέσιμες πηγές πληροφοριών, είτε με άλλες ιδέες που θα γεννηθούν με τη συνεργασία χρηστών.

Λήμματα από βραβεύσεις

Επεξεργασία

Υπάρχουν διαθέσιμα λήμματα για συγγραφή από τα

και από άλλες βραβεύσεις στο εξωτερικό όπου πήραν μέρος ή και διακρίθηκαν άνθρωποι που ασχολήθηκαν με τον ελληνικό πολιτισμό.

...προσθέστε...

Ενδιαφερόμενοι

Επεξεργασία

(αντιγραφή από την αγορά)

Λήμματα που αναπτύχθηκαν με έμπνευση από την Βικιεπιχείρηση για τον ελληνικό πολιτισμό

Επεξεργασία