Ανάγκη αποσαφήνισης. -- fefeli 05:17, 24 Μαρτίου 2006 (UTC)

Θα μπορούσαν οι μαθητές να γράψουν κάτι των λυκείων. (από την άλλη θα μπορούσα να γράψω και εγώ κάτι, από αυτά που ξέρω) Logictheo 11:56, 30 Αυγούστου 2006 (UTC)

Καινούργια ή ίδια βιβλία για Ε.Π.Α.Λ.Επεξεργασία

Μήπως ξέρει κανείς εάν τα ΕΠΑΛ θα χρησιμοποιήσουν τα βιβλία που υπάρχουν στο

Όχι ακριβώς, στην Α' ΕΠΑΛ υπάρχουν πλέον ελάχιστα μαθήματα ειδικότητας και χρησιμοποιούνται αρκετά βιβλία των γενικών λυκείων, αφού πρόκειται για μαθήματα ειδικότητας. --Lord Makro 08:35, 24 Νοεμβρίου 2006 (UTC)


TEEΕπεξεργασία

Νομίζω πως παρά το ότι τα ΤΕΕ ομοιάζουν με το Λύκειο, δεν είναι. Μπορεί να είναι μια συνέχεια (χρονικά) του Γυμνασίου, όπως και το Λύκειο, αλλά δεν νομίζω να ανήκουν στο λήμμα. Βοηθήστε με οι νεότεροι και φυσικά οι εκπαιδευτικοί της κοινότητας (αν και δε νομίζω να έχουμε).

Έχετε εμένα! :)
Τα ΤΕΕ και τα ΕΠΑΛ είναι είδος Λυκείου αποτελούν τον τεχνικό κλάδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ τα γενικά λύκεια τον... γενικό κλάδο. Το πτυχίο που δίνουν είναι απόλυτα ισότιμο με αυτό των γενικών λυκείων, απλά η διαφορά είναι ότι ο απόφοιτος του τεχνικού κλάδου έχει πάρει και κάποια ειδικότητα παράλληλα με τον τίτλο απόλυσης από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα, παρά το ότι στην Ελλάδα τα τεχνικά λύκεια θεωρούνται "κατώτερα", στην Ευρώπη δεν συμβαίνει αυτό. Αντίθετα, είναι σαφώς περισσότεροι οι μαθητές που ακολουθούν την τεχνική εκπαίδευση παρά τη γενική. --Lord Makro 13:24, 24 Νοεμβρίου 2006 (UTC)

ΕλληνοκεντρικότηταΕπεξεργασία

Προστέθηκε σήμανση ελληνοκεντρικότητας στο λήμμα, μιας και οι πληροφορίες για το ελληνικό λύκειο είναι κατά πολύ περισσότερες από αυτές που υπάρχουν για τις υπόλοιπες χώρες.--Texniths (συζήτηση) 20:38, 1 Σεπτεμβρίου 2017 (UTC)

  Υπέρ Ξεκάθαρα πράγματα... Per Texniths με 1000%... --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 20:40, 1 Σεπτεμβρίου 2017 (UTC)

  Σχόλιο Επιπροσθέτως, κοιτάζοντας στο αγγλικό λήμμα, φαίνεται πως λύκειο υπάρχει και σε άλλες χώρες (και εκτός Ευρώπης), που παραλείπονται από το εδώ.--Texniths (συζήτηση) 20:41, 1 Σεπτεμβρίου 2017 (UTC)

Επιστροφή στη σελίδα "Λύκειο".