Συζήτηση:Μιθριδάτης ΣΤ΄ Ευπάτωρ

Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Βιογραφία Αυτό το λήμμα είναι στο πλαίσιο ενδιαφέροντος της «Βικιεπιχείρησης Βιογραφία», μια προσπάθεια για την βελτίωση και εμπλουτισμό της Βικιπαίδειας με λήμματα που αφορούν αυτό τον τομέα.
Για να συμμετάσχετε και εσείς στη Βικιεπιχείρηση, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα όπου μπορείτε να συμμετάσχετε στη συζήτηση και να δείτε ανοιχτά ζητήματα για εργασία.
Β Αυτό το λήμμα αποτιμήθηκε ως τάξης Β κατά την κλίμακα ποιότητας.
Υψηλή Αυτό το λήμμα έχει αποτιμηθεί ως λήμμα με υψηλή σπουδαιότητα κατά την κλίμακα σπουδαιότητας.
Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Στρατιωτική Ιστορία Αυτό το λήμμα είναι στο πλαίσιο ενδιαφέροντος της «Βικιεπιχείρησης Στρατιωτική Ιστορία», μια προσπάθεια για την βελτίωση και εμπλουτισμό της Βικιπαίδειας με λήμματα που αφορούν αυτό τον τομέα.
Για να συμμετάσχετε και εσείς στη Βικιεπιχείρηση, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα όπου μπορείτε να συμμετάσχετε στη συζήτηση και να δείτε ανοιχτά ζητήματα για εργασία.
Λήμμα τάξης Έναρξη Έναρξη Αυτό το λήμμα αποτιμήθηκε ως τάξης Έναρξη κατά την κλίμακα ποιότητας.
Υψηλή Αυτό το λήμμα έχει αποτιμηθεί ως λήμμα με Υψηλή σπουδαιότητα κατά την κλίμακα σπουδαιότητας.

Εκτός του συστήματος χρονολόγησης το οποίο χρησιμοποιείτε, το οποίο και φυσικά δεν θα το αποκαλέσω με το επίθετο "νέο", από τη στιγμή ειδικά που δεν το υιοθετώ και που προ πάντων δεν σκοπεύω να εγκαταλείψω το για τόσους αιώνες κοινώς αποδεκτό για εμάς τους δυτικούς ημερολόγιο, εκτός από αυτό λοιπόν, παρατηρώ με έκπληξη μια διαρκή αναφορά στον όρο "ρωμαϊκή δημοκρατία"... Είναι κάποιας μορφής ανέκδοτο αυτό, ή είναι κάτι όπως λέμε "ρωμαϊκή ειρήνη" PAX ROMANA? Αλήθεια, ποιός ακριβώς ήταν ο δήμος εκείνος που απεφάσισε την εκστρατεία ενάντια στον Μιθριδάτη? Θα μου πείτε βέβαια και με το δίκιο σας, ότι στις μέρες μας σιωπηλά τουλάχιστον υφίσταται ο όρος "Pax Americana", ο οποίος ελάχιστα έως καθόλου δεν διαφέρει από τον αντίστοιχο Ρωμαϊκό όρο... Εν κατακλείδι, το μόνο ουσιώδες ερώτημα που τίθεται δεν είναι το αν υπήρχε δημοκρατία κατά τα ρωμαϊκά χρόνια, αλλά αν τελικώς υπάρχει σήμερα...!

Ξεκινήστε μια συζήτηση για Μιθριδάτης ΣΤ΄ Ευπάτωρ

Ξεκινήστε μια συζήτηση
Επιστροφή στη σελίδα "Μιθριδάτης ΣΤ΄ Ευπάτωρ".