Συζήτηση:Φυσικός δορυφόρος

There are no discussions on this page.
Αποτίμηση Αστρονομίας Αυτό το λήμμα ξεκίνησε ή αναπτύχθηκε ή απλά είναι αντικείμενο της Επιχείρησης «Aστρονομία».
Λήμμα τάξης Έναρξη Έναρξη Αυτό το λήμμα αποτιμήθηκε ως τάξης Έναρξη κατά την κλίμακα ποιότητας.
Ύψιστης Αυτό το λήμμα έχει αποτιμηθεί ως λήμμα με Ύψιστη σπουδαιότητα κατά την κλίμακα σπουδαιότητας.


Που βρήκατε τον όρο σύντροφοι΄΄?--ArgGeo 11:40, 23 Ιουλίου 2011 (UTC)[]

Επιστροφή στη σελίδα "Φυσικός δορυφόρος".