Τα συμπαθητικά γάγγλια είναι δομές του περιφερικού νευρικού συστήματος (συγκεκριμένα του συμπαθητικού συστήματος) που δέχονται νευράξονες προσυναπτικών κυττάρων, των οποίων τα σώματα βρίσκονται συνήθως στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Μέσα στο γάγγλιο βρίσκονται τα σώματα μετασυναπτικών νευρώνων, πάνω στα οποία συνάπτονται τα προσυναπτικά κύτταρα. Αυτά τα γάγγλια περιβάλλονται από κάψα, που αποτελείται από κολλαγόνο συνδετικό ιστό, με διαφράγματα από τα οποία περνούν αιμοφόρα αγγεία. Τα γάγγλια πέρα από νευρώνες, περιέχουν ενδοθηλιακά κύτταρα, λευκοκύτταρα, ινοβλάστες, κύτταρα Σβαν και δορυφορικά κύτταρα.

L. Gartner, J. Hiatt, Εγχειρίδιο Ιστολογίας, εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ, 2001, ISBN 960-394-058-5