Συμπαθητικό νευρικό σύστημα

Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα είναι τμήμα του αυτόνομου νευρικού συστήματος ή φυτικού νευρικού συστήματος. Το σύστημα αυτό διανέμεται σε διάφορα όργανα και ρυθμίζει τις λειτουργίες του. Το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα μέσω της δράσης τους καθορίζουν όλες τις ενέργειες του φυτικού νευρικού συστήματος.

Δράση Επεξεργασία

Η διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος προετοιμάζει τον οργανισμό απέναντι σε κάθε κατάσταση που απειλεί την ομοιόστασή του. Έτσι ο οργανισμός είναι έτοιμος να δώσει μία απάντηση μάχης ή φυγής.

Σε κάθε όργανο έχει ξεχωριστή δράση:

Ανατομικές ιδιαιτερότητες Επεξεργασία

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι το συμπαθητικό νευρικό σύστημα είναι τελείως αυτόνομο: έχει στενή σχέση με το ζωτικό νευρικό σύστημα και πρέπει να θεωρείται ενιαίο σύνολο μαζί του. Αυτό γιατί τα φυτικά κέντρα βρίσκονται μέσα στον εγκέφαλο και στον νωτιαίο μυελό.

  • Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα διαθέτει μικρές προγαγγλιακές ίνες
  • Συμμετέχει στην νεύρωση όλων σχεδόν των οργάνων
  • Περιέχει μορφώματα που ανατομικά μπορούν να χαρακτηριστούν ως αυθυπόστατα

Φυσιολογικές ιδιαιτερότητες Επεξεργασία

  • Οι προγαγγλιακές τους ίνες χαρακτηρίζονται ως χολινεργικές, καθώς μεταβιβάζουν τα μηνύματα τους στις μεταγαγγλιακές ίνες μέσω του νευροδιαβιβαστή ακετυλοχολίνη
  • Οι μεταγαγγλιακές ίνες σχεδόν στο σύνολο τους χαρακτηρίζονται ως αδρενεργικές καθώς για να μεταβιβάσουν τα μηνύματα τους στα κύτταρα στόχους χρησιμοποιούν τον νευροδιαβιβαστή νορεπινεφρίνη

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Richard D. Howland, Mary J.Mycek, Φαρμακολογία, 3η έκδοση Κεφάλαιο 3 σελ.41
  • Αλέξανδρος Ε. Άγιος, Περιγραφική & εφαρμοσμένη ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Α. Γενική ανατομική, κεφάλαιο Β.3.2 σελ. 140-143