Η λεγόμενη Συμφωνία Κεττίγνης είναι διμερής συμφωνία που συνάφθηκε στην Κεττίγνη μεταξύ Σερβίας και Μαυροβουνίου τον Μάρτιο του 1904.

Στις συζητήσεις της συμφωνίας αυτής εξετάσθηκαν εκ μέρους των δύο χωρών θέματα της μέχρι τότε πολιτικής εξέλιξης γενικά στα Βαλκάνια όπου και προσδιορίστηκε η ανάγκη της υπεράσπισης των σερβικών συμφερόντων στη Μακεδονία.

Κύριο σημείο αυτής της συμφωνίας ήταν η εφαρμογή της αρχής «Τα Βαλκάνια στους Βαλκανικούς λαούς» με προσδιορισμό κοινής πλέον άμυνας εναντίον οποιασδήποτε εξωτερικής επίθεσης.

Στα πλαίσια αυτών των συνομιλιών το Μαυροβούνιο πρότεινε ως διαιτητή της Συμφωνίας τη Ρωσία, τούτο όμως προκάλεσε και τον φόβο της Σερβικής πλευράς περί ύπαρξης άλλων μυστικών υποχρεώσεων μεταξύ Ρωσίας και Αυστροουγγαρίας, πιθανόν από την προηγηθείσα κατά ένα χρόνο γνωστή ήδη Συμφωνία Μυρστέγκ. Έτσι αντί της Ρωσίας η Σερβία προσπάθησε να εισαγάγει στις συζητήσεις αυτές την Ιταλία.

Τελικά η Συμφωνία αυτή δεν ολοκληρώθηκε εκ του γεγονότος ότι οι διμερείς συνομιλίες δεν διατύπωσαν επίσημα αμοιβαίες υποχρεώσεις που όμως παρέμειναν ως συνέχεια της συμφωνίας συμμαχίας μεταξύ των δύο Χωρών, γνωστής ως Συνθήκη της Κεττίγνης που είχε συνομολογηθεί στην ίδια πόλη το 1866.

Πηγές Επεξεργασία

  • Δ. Τζώρτζεβιτς "Ιστορία της Σερβίας 1800-1918" - Θεσσαλονίκη 1970, σ 330-1
  • Χαραλ. Νικολάου "Διεθνείς Συνθήκες" Εκδόσεις Φλώρος - Αθήνα 1996, σ.176