Συνήθεις κατανομές

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Διακριτές κατανομέςΕπεξεργασία

κατανομή συνάρτηση πιθανότητας παράμετροι μέση τιμή διακύμανση
Bernoulli        
Διωνυμική        
Αρνητική διωνυμική        
Γεωμετρική        
Υπεργεωμετρική        
Poisson        

Συνεχείς κατανομέςΕπεξεργασία

κατανομή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας παράμετροι μέση τιμή διακύμανση
Ομοιόμορφη        
Κανονική        
Εκθετική        
Γάμμα       αβ^2
Βήτα        
Cauchy     δεν υπάρχει δεν υπάρχει
Weibull