Με τον ναυτικό όρο συστάδα Αντιπάρου χαρακτηρίζεται το σύνολο των νησίδων που βρίσκονται νοτιοδυτικά της νήσου Πάρου και πέριξ της μεγαλύτερης αυτών της Αντιπάρου που κείται στο μέσον αυτών.

η συστάδα της Αντιπάρου απαρτίζεται από πληθώρα μικρών νησιών και βραχονησίδων

Την Συστάδα Αντιπάρου αποτελούν οι παρακάτω νησίδες:

Όλες οι παραπάνω νησίδες και βραχονησίδες βρίσκονται Β. και ΒΑ. της Αντιπάρου μέχρι το βόρειο στόμιο του Στενού Αντιπάρου.


Στη συνέχεια:

Όλη η δεύτερη αυτή παραπάνω ομάδα βρίσκεται ανατολικά της Αντιπάρου, περί το μέσον του Στενού της Αντιπάρου και περισσότερο κοντά στη Πάρο.


Τέλος, νοτιοδυτικά της Αντιπάρου βρίσκονται οι νησίδες και βραχονησίδες:

ΣημείωσηΕπεξεργασία

  1. Η προσέγγιση στη συστάδα της Αντιπάρου κατά τη διάρκεια της νύκτας είναι αρκετά επικίνδυνη χωρίς απαραίτητα ναυτιλιακά όργανα (ραντάρ, βυθόμετρο, γυροσκοπική πυξίδα) και σύγχρονο ενημερωμένο ναυτικό χάρτη, για σωστές διοπτεύσεις.
  2. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες που παρατίθενται θα πρέπει να εκλαμβάνονται μόνο ως ενδεικτικές της θέσης των νησίδων και όχι ως απόλυτες εκ του γεγονότος ότι από χάρτη σε χάρτη (ελληνικού ή ξένου) παρατηρούνται μικρές μεν αλλά ουσιώδεις, για τη συγκεκριμένη περιοχή, αποκλίσεις.
  3. Πολύ σημαντικές πληροφορίες για προσέγγιση, διάπλου και προσόρμιση στη περιοχή αυτή παρέχουν ο Ελληνικός Πλοηγός τόμος Β΄, καθώς και ο ναυτικός χάρτης ελληνικής έκδοσης Χ.Ε.Ε. 423/2, που αποτελούν επίσημες εκδόσεις της Υδρογραφικής Υπηρεσίας. Ο δε εφοδιασμός αυτών κρίνεται επιβεβλημένος.