Χάρτης ελληνικής έκδοσης

Με την ονομασία Χάρτης Ελληνικής Έκδοσης, και αρκτικόλεξο ΧΕΕ, φέρονται οι επίσημοι ναυτικοί χάρτες που εκδίδει η Διεύθυνση Χαρτογραφίας της (ελληνικής) Υδρογραφικής Υπηρεσίας, ανεξάρτητης υπηρεσίας του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, που καλύπτουν κυρίως τις ελληνικές θάλασσες και ακτές, καθώς επίσης, την Αδριατική, την κεντρική και όλη την ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο συμπεριλαμβανομένη.
Η ονομασία αυτή ακολουθούμενη από ένα μονοψήφιο μέχρι τετραψήφιο αριθμό που προσδιορίζει συγκεκριμένο γεωγραφικό τόπο, για κάθε χάρτη, αποτελεί και τον επίσημο τίτλο των ελληνικών ναυτικών χαρτών με τους οποίους εφοδιάζονται όλα τα πλοία ελληνικά και ξένα που ναυσιπλοούν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, και στις αναφερόμενες παραπάνω θαλάσσιες περιοχές .

Κλίμακες ΧΕΕ Επεξεργασία

Οι XEE εκπονούνται σε έξι βασικές κλίμακες

0α) 1: 1.000.000 (γενικοί χάρτες κεντρικής Μεσογείου), π.χ. ΧΕΕ-106 Αδριατική.
0β) 1: 500.000, (γενικοί ναυτικοί χάρτες Ελλάδος), π.χ.ΧΕΕ-4 Ν. Αιγαίο.
0γ) 1:300.000 μέχρι 1:250.000 που καλύπτουν μεγάλα τμήματα του Αιγαίου και Ιονίου, μεγάλης ακτοπλοΐας, π.χ. ΧΕΕ-44 Ανατ. Κρήτη.
0δ) 1: 150.000 και 1: 100.000, συνήθεις χάρτες μικρής ακτοπλοΐας π.χ. ΧΕΕ-413 Σαρωνικός Κ.
0ε) 1:75.000 και 1: 50.000 αναφερόμενοι κυρίως σε κόλπους και νησιά, π.χ. ΧΕΕ-4235 Σαντορίνη και
στ) από 1: 50.000 μέχρι 1:2.000 που αφορούν ελληνικούς λιμενοδείκτες.

Διάθεση ΧΕΕ Επεξεργασία

Οι ΧΕΕ πωλούνται από συγκεκριμένα γραφεία της Υ.Υ. που στεγάζονται σε κτίρια του ΠΝ καθώς και από ιδιωτικά καταστήματα ναυτιλιακών ειδών μεγάλων λιμένων που είναι συμβεβλημένα με την Υ.Υ. Από τα σημεία διάθεσης αυτών παρέχονται δωρεάν συνοπτικά ευρετήρια, κατάλογοι ΧΕΕ, προς ενημέρωση κάθε ναυτιλλομένου.

Σημειώνεται ότι κατά τις ετήσιες ή έκτακτες επιθεωρήσεις των ελληνικών εμπορικών πλοίων και σκαφών και ειδικά του ναυτιλιακού τομέα μεταξύ των άλλων ελέγχεται ο σωστός εφοδιασμός τους με πρόσφατους ΧΕΕ, ή τουλάχιστον ενημερωμένους καθώς και η σωστή ταξινόμησή τους στο χώρο χαρτοθεσίας τους.

Πηγές Επεξεργασία

  • "Συνοπτικό ευρετήριο ναυτικών χαρτών ελληνικής έκδοσης". Υ.Υ. Αθήνα - Μάρτιος 2007.