Σχέδιο ονομάζεται η απεικόνιση ενός πράγματος ή μιας κατασκευής με γραφική ύλη σε χαρτί. Με την εμφάνιση των υπολογιστών και των γραφικών δυνατοτήτων τους η έννοια έχει επεκταθεί, ώστε να περιλαμβάνει και ηλεκτρονικές μορφές, οι οποίες αν εκτυπωθούν αποδίδουν ένα σχέδιο. Το σχέδιο μπορεί να είναι απλό και καθημερινό ή να χρησιμοποιείται σε επιστήμες μηχανικών και στις καλές τέχνες. Ανάλογα με τη φύση και τον σκοπό του, το σχέδιο υπακούει σε κατάλληλους κανόνες, ώστε οτιδήποτε να σχεδιάζεται να αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Είδη Επεξεργασία

Ως προς τα όργανα σχεδίασης Επεξεργασία

Τα είδη του σχεδίου ως προς τα όργανα σχεδίασης είναι:

Ως προς τα στάδια σχεδίασης Επεξεργασία

Τα είδη του σχεδίου ως προς τα στάδια σχεδίασης είναι:

  • σκαρίφημα: οποιοδήποτε είδος σχεδίου στο οποίο οι κανόνες σχεδίασης δεν έχουν τηρηθεί αυστηρά και αποτελεί συνήθως προσχέδιο
  • προσχέδιο: σχέδιο το οποίο γίνεται με στόχο τη βελτίωση ενός άλλου σχεδίου
  • τελικό σχέδιο: το σχέδιο που επιλέγεται για υλοποίηση, το αποτέλεσμα της σχεδίασης.

Σχέδια μηχανικών Επεξεργασία

Μερικά είδη του σχεδίου ως προς την ιδιότητα του μηχανικού είναι:

Παραπομπές Επεξεργασία