Σχέδιο ονομάζεται η απεικόνιση ενός πράγματος ή μιας κατασκευής με γραφική ύλη σε χαρτί. Με την εμφάνιση των υπολογιστών και των γραφικών δυνατοτήτων τους η έννοια έχει επεκταθεί, ώστε να περιλαμβάνει και ηλεκτρονικές μορφές, οι οποίες αν εκτυπωθούν αποδίδουν ένα σχέδιο. Το σχέδιο μπορεί να είναι απλό και καθημερινό ή να χρησιμοποιείται σε επιστήμες μηχανικών και στις καλές τέχνες. Ανάλογα με τη φύση και το σκοπό του, το σχέδιο υπακούει σε κατάλληλους κανόνες, ώστε οτιδήποτε να σχεδιάζεται να αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο.

Τα είδη του σχεδίου ως προς τα όργανα σχεδίασης είναι:

  • ελεύθερο σχέδιο: αποτελεί σχέδιο που γίνεται με ελεύθερο χέρι αποτυπώνοντας πραγματικά αντικείμενα ή αλλιώς, όπως ονομάζεται, την νεκρή φύση σε μια κόλλα χαρτί υπό σωστές αναλογικές διαστάσεις και κλίμακα χωρίς πληθώρα οργάνων, παρά μονο με την χρήση βελόνας, κατάλληλων μολυβιών και ειδικής γόμας κάρβουνου, εμφανίζεται συνήθως στις καλές τέχνες.
  • γραμμικό σχέδιο: σχέδιο για τη δημιουργία του οποίου χρησιμοποιούνται όργανα, όπως χάρακας, ο διαβήτης και τα πενάκια.

Μερικά είδη του σχεδίου ως προς την ιδιότητα του μηχανικού είναι:

Τα είδη του σχεδίου ως προς τα στάδια σχεδίασης είναι:

  • σκαρίφημα: οποιοδήποτε είδος σχεδίου στο οποίο οι κανόνες σχεδίασης δεν έχουν τηρηθεί αυστηρά και αποτελεί συνήθως προσχέδιο
  • προσχέδιο: σχέδιο το οποίο γίνεται με στόχο τη βελτίωση ενός άλλου σχεδίου
  • τελικό σχέδιο: το σχέδιο που επιλέγεται για υλοποίηση, το αποτέλεσμα της σχεδίασης.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία