Σχιστή οδός

αρχαίος δρόμος μεταξύ Χαιρώνειας και Δελφών

Η σχιστή οδός ήταν δρόμος της αρχαίας περιόδου που συνέδεε την Χαιρώνεια και τον κάμπο του Κηφισού με την ιερή πόλη των Δελφών. Την αναφέρει ο Παυσανίας στα Βοιωτικά[1]. Η σχιστή οδός διέσχιζε τις κοιλάδες στα νότια και δυτικά του Παρνασσού περνώντας από τις αρχαίες πόλεις Δαυλίδα, Στείριδα και Άμβροσσο. Στην συνέχεια ανηφόριζε διασχίζοντας την χαράδρα ανάμεσα στον Παρνασσό και την Κίρφη και κατέληγε στους Δελφούς. Από την σχιστή οδό υπάρχουν ελάχιστα ευρήματα σήμερα.

Σχιστή οδός
ΧώραΕλλάδα
Διοικητική υπαγωγήΠεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γεωγραφικές συντεταγμένες38°28′33″N 22°40′53″E

Πάνω σχιστή οδό, λίγο έξω από την Δαυλίδα, ο Οιδίποδας σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο σκότωσε τον πατέρα του Λάιο, γυρνώντας από το μαντείο των Δελφών[2].

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Παυσανία Ελλάδος περιήγησις/Φωκικά, Λοκρών Οζόλων ἐσβολὴ δὲ ἐκ Χαιρωνείας ἐς γῆν τὴν Φωκίδα οὐ μόνον ἡ εὐθεῖά ἐστιν ἐς Δελφοὺς ἡ διά τε Πανοπέως καὶ παρὰ τὴν Δαυλίδα καὶ ὁδὸν τὴν Σχιστήν: φέρει δὲ ἐκ Χαιρωνείας καὶ ἑτέρα τραχεῖά τε ὁδὸς καὶ ὀρεινὴ τὰ πλέονα ἐς πόλιν Φωκέων Στῖριν: μῆκος δὲ εἴκοσι στάδιοι τῆς ὁδοῦ καὶ ἑκατόν. οἱ δὲ ἐνταῦθά φασιν οὐ Φωκεῖς
  2. Παυσανία Ελλάδος περιήγησις/Φωκικά, Λοκρών Οζόλων προϊὼν δὲ αὐτόθεν ἐπὶ ὁδὸν ἀφίξῃ καλουμένην Σχιστήν: ἐπ' αὐτῇ τῇ ὁδῷ τὰ ἐς τὸν φόνον τοῦ πατρὸς Οἰδίποδι εἰργάσθη. ἔδει δὲ ἄρα παθημάτων τῶν Οἰδίποδος ἀνὰ πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα ὑπολειφθῆναι μνημόσυνα. τεχθέντος μέν γε διαπείραντες διὰ τῶν σφυρῶν κέντρα ἐκτιθέασιν αὐτὸν ἐς τὴν Πλαταιίδα, ὄρος τὸν Κιθαιρῶνα: Κόρινθος δὲ καὶ ἡ ἐπὶ τῷ ἰσθμῷ χώρα τροφὸς τῷ Οἰδίποδι ἐγένετο: γῆ δὲ ἡ Φωκὶς καὶ ὁδὸς ἡ Σχιστὴ τοῦ πατρῴου φόνου τὸ μίασμα ὑπεδέξατο