Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας

Η τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας στη νεώτερη Ελλάδα, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα και ορισμένες περιοχές (Γιάννενα, Ρόδος) απέκτησαν μεγάλη φήμη για τα εργαστήρια των αργυροχρυσοχόων τους. Στη Στεμνίτσα της Αρκαδίας λειτουργεί Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του ΄70 από το Κέντρο Χειροτεχνίας - Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Στη συνέχεια λειτούργησε ως (δημόσιο) Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) και από το σχολικό έτος 2007-08 ως δημόσια Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ). Σήμερα λειτουργεί ως Δημόσιο ΙΕΚ και προσφέρει στον ελλαδικό χώρο άριστους τεχνίτες, συνεχιστές της μεγάλης παράδοσης.

Η Σχολή στεγάζεται σε διώροφο παραδοσιακό κτίριο, το οποίο ανακαινίστηκε τα τελευταία χρόνια από τον Δήμο Τρικολώνων με πλήρη υλικοτεχνική υποδομή (εργαστήρια κτλ.). Προσφέρει στους σπουδαστές της τη γνώση και εμπειρία του αντικειμένου και συμμετοχή σε εκθέσεις και εκπαιδευτικές εκδρομές κτλ.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία