Ο Σύγκελλος είναι ο τίτλος εκκλησιαστικού αξιώματος που ανάγεται στον 8ο αιώνα. Στα Βυζαντινά Χρόνια διακρίνονταν σε Εσωκατάκειλους δηλαδή σε αυτούς που διέμεναν εντός των Πατριαρχικών κτιρίων και στους Εξωκατάκειλους δηλαδή σε αυτούς που διέμεναν εκτός των Πατριαρχικών κτιρίων. Η συγκεκριμένη διάκριση σήμερα δεν υφίσταται.

Η λέξη σημαίνει τους γραμματείς μίας Επισκοπής η Μητρόπολης που ήταν επιφορτισμένη με όλη τη γραφική δουλειά. Ο τίτλος δίδεται σε άγαμους κληρικούς που κατέχουν το δεύτερο βαθμό της Ιεροσύνης.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Εκκλησιαστικό Κανονικό Δίκαιο