Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών (Ελλάδα)

Το Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών υπάγεται στον Ελληνικό στρατό. Συστήθηκε το 1946, κατά τα αγγλικά πρότυπα της RASC, και υλοποιήθηκε από την ένωση τον Λόχων Αυτοκινήτων και του Σώματος της Επιμελητείας. Αρχικά συμπεριλάμβανε Λόχους Ημιονηγών, Λόχους Αυτοκινήτων, Αποθήκες Τακτικών Χορηγήσεων. Στην συνέχεια ανασυγκροτήθηκε, οργανώθηκαν νέες Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες. Η αποστολή του Σώματος είναι η υποστήριξη των Μονάδων και Σχηματισμών του Στρατού με Εφόδια (Τρόφιμα, καύσιμα και ελαιολιπαντικά), η εκτέλεση μεταφορών επ'ωφελία Μονάδων και Σχηματισμών, η διαχείριση αναλωσίμων υλικών και κενών συσκευασίας εφοδίων καθώς και η αρτοποίηση για τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς.

Η βασική εκπαίδευση σε ειδικότητες του Σώματος, καθώς και τα σχολεία εφαρμογής των Στελεχών του, γίνεται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών. Εκεί λειτουργεί το Α΄ΚΕΚ των Ενόπλων Δυνάμεων, παρέχοντας πιστοποιήση σε ειδικότητες (επαγγέλματα) Μάγειρα και Αρτοποιού, ενώ με νομοθετική ρύθμιση, θα μπορεί να δίδει πιστοποίηση οδηγού επαγγελματικού αυτοκινήτου (Γ΄κατηγορίας).

Μονάδες του Σώματος που λειτουργούν, για την εκπλήρωση της αποστολής του είναι (κατά τύπο): Αποθήκες Βάσεως, Αποθήκες Καυσίμων, Τάγματα Μεταφορών, Τάγματα Εφοδιασμού, Λόχοι Εφοδιασμού - Μεταφορών.