Τάγμα του Αγίου Γεωργίου (Ουγγαρία)

Το Τάγμα του Αγίου Γεωργίου (ουγγρικά: Szent György-lovagrend, λατινικά: Societas militae Sancti Georgii) ήταν το πρώτο στην Ευρώπη κοσμικό Ιπποτικό Τάγμα. Ιδρύθηκε από τον βασιλιά Κάρολο Α' της Ουγγαρίας το 1326 και διατηρήθηκε για μικρό μόνο χρονικό διάστημα.

Το έμβλημα του Τάγματος του Αγίου Γεωργίου

Το τάγμα συγκροτήθηκε από 50 ιππότες. Για την εισδοχή κάθε νέου μέλους απαιτούταν η ομοφωνία των άλλων μελών. Τα νέα μέλη όφειλαν να ορκιστούν πίστη στο μονάρχη. Τα μέλη φορούσαν ένα μαύρο μανδύα με κουκούλα και λατινική επιγραφή.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  • Fügedi, Erik: Ispánok, bárók, kiskirályok (Counts, Barons and Petty Kings); Magvető Könyvkiadó, 1986, Budapest; ISBN 963-14-0582-6.
  • Kristó, Gyula (editor): Korai Magyar Történeti Lexikon - 9-14. század (Encyclopedia of the Early Hungarian History - 9-14th centuries); Akadémiai Kiadó, 1994, Budapest; ISBN 963-05-6722-9.