Το τέμενος με το όνομα Σεΐχ Μουράδ μεστζηδί, δηλαδή τέμενος του Σεΐχ Μουράδ υπήρξε ελληνική χριστιανική εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη.

Τέμενος του Σεΐχ Μουράδ
Σχέδιο του ναού το 1877
ΧώραΤουρκία

Η τοποθεσία του ναού Επεξεργασία

Το κατερειπωμένο αυτό οικοδόμημα κείται ανατολικά του βασιλικού τεμένους Σελιμιέ. αντίκρυ στα λουτρά του Μουφτή Αλή. Η Οθωμανική αυτή συνοικία βρίσκεται βόρεια του Ναού της Αγίας Θεοδοσίας.

Περιγραφή του ναού Επεξεργασία

Το κτίριο είναι σταυροειδές, μήκους περίπου 15 μέτρων και πλάτους 13 μέτρων. Ο τρούλος του έχει καταρρεύσει. Από τον μιναρέ δεν σώζεται ίχνος. Το εσωτερικό του ναού είναι γεμάτο μάρμαρα και τούβλα. Σε μερικά μέρη φαίνονται τμήματα μαρμάρου και μικρά κιονόκρανα. Οι θυρίδες και αψίδες είναι αρμονικότατες. Οι τοίχοι είναι κατασκευασμένοι από πέτρες λαξευτές και μεγάλους τετράγωνους πλίνθους. Το κονίαμα των αψίδων είναι καλυμμένο από ονόματα Αγίων Μουσουλμάνων. Στα νότια του ναού περνάει η ομώνυμη δημόσια οδός του Σεΐχ Μουράδ που χωρίζει τον ναό από τον εκτενή κήπο που ανήκει σε χριστιανούς Αλβανούς. Στην ανατολική πλευρά του ναού βρίσκεται επιμήκης Βυζαντινή στέρνα βάθους δύο ή τριών μέτρων και μήκους 21,50 μέτρων επί 6,30 μέτρων που την υποκρατούν δεκατέσσερις μαρμάρινοι κίονες σε δύο σειρές. Οι κίονες είναι όλοι άνισοι, τα κιονόκρανα φέρουν σταυρούς, και είναι, με μία μόνο εξαίρεση, ευτελέστατα, και σε μερικούς κίονες είναι διπλά. Σήμερα η στέρνα είναι γεμάτη υγρά μπάζα.

Ιστορία του ναού Επεξεργασία

Λίγα ξέρουμε για την ιστορία του ναού. Ο χριστιανικός ναός ίσως παλιά να ήταν της Αγίας Παρασκευής. Δεν είναι γνωστό πότε μετατράπηκε σε τέμενος, ούτε και που είναι ο τάφος του Σεΐχ Μουράδ.

Πηγές Επεξεργασία